BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Duergo Vindbåge

Duergo Vindbåge

Var den dvärg som hälsade dom välkomna när de kom fram till Dungeon, verkar vara den som håller ledning i denna vaktstyrka.

Social

Contacts & Relations

Har en fru hemma i Clonmel

Family Ties

Hans tränare är Will, de möttes när Will fortfarande var ung men även då var han en riktigt erfaren pilskytt och spårare.    Jobbar tillsammans med Dorgo Släggnäve  och Griffet Suelva  som vakter till Dungeon.

Gammal, skruffig, bestämd stort skägg och har alltid en pipa med sig

Current Location
Dungeon
View Character Profile
Alignment
Lawful Neutral
Age
174
Children
Gender
Man
Eyes
Grå gröna
Hair
Brunt halvlångt hår
Skin Tone/Pigmentation
Har mörkare hy, som väldigt solbränd
Height
1,2 meter
Weight
80kg

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!