BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Dorgo Släggnäve

Dorgo Släggnäve (a.k.a. Halshuggarn)

Oklart om han var med i gruppen som välkomnade er till Dungeon, men han är inte någon man glömmer bort så lätt då han har en viss aura till sig

Social

Family Ties

Jobbar tillsammans med Duergo Vindbåge och Griffet Suelva som vakter vid Dungeon.

Hobbies & Pets

Hans hobby är att se till att hans utrustning alltid är redo för strid. Alla vapen ska vara välslipade och inget på varken rustning eller sköld ska ha minsta skråma.

Fåtalig, bister Har långt brunt hår och skägg

Current Location
Dungeon
View Character Profile
Alignment
Neutral
Children
Gender
Man
Eyes
Grå Blåa
Hair
Brunt
Skin Tone/Pigmentation
lätt solbränd
Height
1,25m
Weight
105kg

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!