Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Znany Świat

Created by

Świat którego historię z przed milionów lat znają tylko nieliczni. Skrywana w bibliotekach wiedza znana jest za pewne jedynie niektórym magom, najwyższym kapłanom i najstarszym druidom. Ci rządząc siłami żywiołów wykuwają świat pod swoją modłę lub pod dyktando swoich władców. Nad wszystkim czuwają bogowie, patrząc na Znany Świat z góry i z dołu, wciąż "udając", że nie wpływają na jego losy.

Znany Świat has 0 Followers