Lockwood LARP: Pevnost stínů Homepage | World Anvil
BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Lockwood LARP: Pevnost stínů

1/11/2024

Lockwood LARP: Pevnost stínů je LARP pro 24 hráčů rozdělených do šesti týmů. Hra je inspirovaná knižní a filmovou sérií Lockwood & spol; každý tým představuje jednu agenturu, zabývající se bojem s nadpřirozenem.
Úřad pro parapsychický výzkum a kontrolu (ÚPRV) pořádá každý rok prestižní soutěž o agenturu roku. O letošní titul, který výherci zajistí postavení a uznání, se na zamořené zřícenině hradu Točník v Čechách utká šest agentur.