Allsinne Item in Benkärna | World Anvil

Allsinne

Ett allsinne är ett hjälpmedel för de som förlorat ett sinne. De sinnen som kan återskapas är syn, känsel, och hörsel. Det är en uppfinning skapad både genom teknologi och häxokologi. Det skapades initialt för att hjälpa soldater som förlorat sinnen i strid.   Kulan opereras in i och på kroppen på patienten, halvvägs ute, i nacken vid fall av syn- och hörselrättning, och oftast i bröstkorgen vid känselrättning; dock så kan den sistnämnda även inopereras vid andra platser. Efter sfären insatts i kroppen så aktiveras det, och det vecklar ut sig runt det område det ska rätta till. Detta är en väldigt smärtsam procedur, så de som sätter sitt sinne i en Zelrkbank under operationen, medan de utan kapital får nöja sig med narkos och smärtstillande.  
English version
This setting will apply to all articles with a translation. You need to be logged in to see it.
Note that this is a very experimental thing and there are likely many things that have no translation yet.
Easy read versions in English and Swedish are available under the world sidebar button.
Item type
Sensory / Aid
Tillverkare
Owning Organization
Vikt
1,3 kg
Dimensioner
10x10cm

Cover image: Metal skull by Gabriel Máximo

Comments

Please Login in order to comment!