Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Vyhňa kúziel

Voda, krv a mágia

Pred viac ako 5000 rokmi, klany trpaslíkov a gnómov uzavreli dohodu známu ako "Pakt Roztrieštených ostrovov", ktorý im dovoľoval zdielať bohatstvá, ktoré ponúkala baňa nachadzajúca sa v "Jaskyni Zlomenej vlny". Navyše k bohatstvám, ktoré jaskyňa ponúkala, bola taktiež zdrojom veľkej magickej energie.


Mágovia ľudí uzatvorili spojenectvo s klanmi trpaslíkov a gnómov aby ovládli túto energiu a boli schopní ju koncetrovať do špeciálnej vyhne nazývanou "Vyhňa kúziel", v ktorej boli schopní ukovať magické predmety. Časi boli dobré a blizke mesto "Phandalín" zažívalo rozmach.
Všetko sa zmenilo po obrovskej potope, ktorá zmietla ostrovy z mapy a spolu s nimi aj Vyhňu kúziel.
Všetci zainteresovaní v Pakte Roztrieštených ostrovov sa dlhé stáročia snažili o objasnenie katastrofy a znovuobjavenie Vyhne kúziel, no však neúspešne.

Vedomosti o ostrovoch a vyhni postupom času zanikli.


Avšak pred niekoľkými dekádami, sa svet zachvel pri veľkom zemetrasení magického pôvodu. Mnohí to vnímali ako znamenie navrátenia ostrovov spopod hladiny mora. Toto inšpirovalo mnohých dobrodruhov aby sa začali plavit po vodách "Aedelore" za vidinov objaviť stratené ostrovy a získať Vyhnu pre vlastné účely.
Tieto výpravy sa zdali byť úspešné pri objavení Roztrieštených ostrovov, no presná poloha Vyhne ostáva záhadou, keďže Ostrovy už nie sú také, aké ich opisujú prastaré záznami.


Ako roky plynuli, ostrovi sa začali osídlovať bytosťami ktoré bažili po moci Vyhne, ale aj tí, ktorí chceli začať nový život na novej zemi.
Časom osídlili ruiny pôvodného Phandalinu, z ktorého je teraz nie moc prívetivá osada.
No čo je dôležitejšie, trojica trpaslíčich bratov Rockseekerovcov údajne objavila vchod do Jaskyne Zlomenej vlny a plánujú opäť vdýchnuť život do Vyhne.
Naneštastie pre nich, nie sú jediní ktorí majú záujem o Vyhňu. Postava známa ako "Arachnid Temnoty" ovláda skupiny hrdlorezov a kmene goblinov žijúcich na ostrovoch a jeho posluhovači sú na stope bratom Rockseekerovcov.
Arachnid je im teraz na stope a má v pláne sa uistiť, že Vyhňa bude len jeho.
Čo sa tu môže nachadzať:
  • putovanie na lodi
  • boj o prežitie na nehostinných ostrovoch
  • lokácie, ktoré ohlodal zub času
  • stvorenia, žijúce v džungli, mori a pohoriach, ktoré budú bojovať o svoje teritórium
  • konflikty medzi rasami, komunitami a inými združeniami
  • vyzobrazenie tabú tém (násilie, zotročovanie, rasizmus)

  • Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild