BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Zongastar

Zongastarna. Alla i Folket har hört talas om Zongastarna. Det är dem som stryker runt i Zonen . Zonstrykarna har berättat om att de är klädda i plastkläder, täckta ansikten och kommer enbart ut på natten. De rör sig i skugorna och anfaller ensamma vandrare och Zonstrykare. De som har överlevt en attack berättar att Zonstrykarna attackerar i mängder.   En Zonstrykare berättare:
Vi hade blivit utskickade av Ica Maximus för att hitta krubb. Vi var 4 personer. Vi hade gått en dag och en natt, inga bekymmer. Vi gick en dag till, till skogen av betong. Vi hade hört att det skulle finnas konserver från den gamla tiden i en byggnad som bar Ica Maximus namn, fast kortare. Vi klev in i byggnaden och från ingenstans kom det hur många Zongastar som helst. De attackerade oss, vi slogs och sköt. För varje som föll kom dett 5 nya. Lars, Zonstrykren, blev slagen i huvudet, och föll. Zongastarna stannade. Vi hade inget annat val än att lämna Lars där.   Jag fick höra att Volmar hittade Lars, nästan uppäten både av zongastar och av Rötan. Hoppas Volmar gjorde lidandet kort.
— Wiskas, Zonstrykare

Culture

Officiella språkgrupper och dialekter

Folket kan nästan förstå sig på språket.

Vanliga seder, traditioner och ritualer

Zongastarna lever ute i Zonen i stora grupper. De attackerar så fort de ser ett lovligt byte. De kommer med primitiva vapen som klubbor, slungor och stenar.

Ideals

Relationship Ideals

De lever i grupper, stora grupper. Ingen har överlevt och berättat något mer.
Related Locations
Zongast 1

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

This article has no secrets.

Comments

Please Login in order to comment!