Undergången i Uppsala M0 Homepage | World Anvil
BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Undergången i Uppsala M0

2244

Skapat av

Mutant år noll

  Undergången är ett faktum. Krönikörerna berättar att det var den Röda pesten som tog död på civilisationen. Röda pesten kom likt en bödel till en civilisation på randen till kollaps. Den sista trygghet som civilisationen hade försvann.   Miljoner kanske till och med miljarder människor dör av Röda pesten första året. Ännu fler åren därpå. Internationella samfund kollapsar när länder försöker skydda sig. Krig bryter ut över jordens sista resurser. För första gången sedan Hiroshima och Nagasaki används kärnvapen.   Svampmålen står höga i skyn när mänskligheten tar död på varandra och civilisationen. Alla försöker rädda sig själva. De rika och mäktiga skapar monumentala projekt för att fly undan jordens döende yta. De flyr under jorden, under vatten och ut i rymden. Mänskilghetens sista livboj kallar de sig. De är väldigt få. För de flesta av jordens invånare finns ingen räddning.   Tillslut finns det ingen som kan trycka på knapparna så att kärnvapnen avfyras. Röda pesten har svårare att hitta offer. Lugnet lägger sig över jordens yta. Tiden går. Växterna återtar vad som en gång varit deras. Vindarna sveper över det övergivna landskapet obehindrat. Byggnader kollapsar av tidens tand. Inget undgår tidens destuktiva tand.   Livet, som så många gånger förut, klamrar sig fast vid jordens yta. Spillror av mänskligheten överlever. I Arken en bosättning vid vad som en gång hette Uppsala, bor Folket. Du är mänsklighetens arvtagare - men du är inte en riktig människa. Du är ett förvridet missfoster, förlegad avbild av vad som en gång varit mänskligheten. Du kan utlösa fantastiska krafter, men du är instabil. Bräcklig. Risken finns att kroppen förvrids ännu mer om kraften används. Ingen är över 30 år. Den Gamle är undantaget. Han, Folkets ledare, är en fornmänniska.   Du befinner dig i Arken, en gammal del av SLU. Utanför finns Rötan som långsamt äter upp världen utanför Arken. Den Gamle är sjuk kanske döende   Krubbet och vattnet sinar, du är hungrig och törstig. Hitta Eden är kanske det enda hoppet   Du, en mutant, är en av undergångens arvtagare.  

Maskinarium

2153-10-07, kl 06:17. All mänsklig personal evakueras omedelbart från produktionsanläggning Helium, på direkt order från Noatuns centralkommando. Kontroll över Helium överlämnas tills vidare till AI-konstrukt NODOS, för att säkra fortsatt produktion.   I en enorm anläggning dold i havets djup fortsätter en armé av övergivna robotar att utföra människans sista order. I väntan på människans återkomst fortsätter de att slita och släpa i fabriker som förfaller alltmer. Men nu har något hänt. Vissa maskiner har utvecklat egen vilja och egna drömmar. Kommer dessa fria robotar att rädda robotkollektivet – eller leda det mot undergång? (Fria ligan)  

Hindenburg

”Stolta pyrier, låt mig upprepa: vår bästa tid är nu! Våld och tvedräkt tillhör förflutenheten, så också orättvisor och fördömelser. I denna nya era ska kroppsliga anlag aldrig diktera den enskildes livschanser. Nej, framtiden ska stöpas av fria själar som lyder den egna viljas diktat, utan hinder från en övermakt som sorterar och kontrollerar – så kommer också vårt kära Pyrisamfund att växa sig rikt, vackert och mäktigt. I sanning, vår bästa tid är nu, och vi skapar den tillsammans, med välvilja, lika rätt och tålamod!”   Utdrag ur Kejsar Manfreds kröningsdeklaration, år 100 pt (Fria ligan).
        Bild i header från Postapocalypicscavanger

Undergången i Uppsala M0 has 5 Följare

Kampanjer

Undergången

Simple D6

Karaktärer