Nocni Jeźdźcy Military Formation in Sennik | World Anvil
BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Nocni Jeźdźcy

Describe a military unit in your world that is famous for its unique ranged weapon. Nocni Jeźdźcy- najlepsi łucznicy wśród Jeźdźców, niewątpliwie z najpotężniejszymi łukami jakie da się naciągnąć bez nadludzkiej siły. Stacjonują w Południowych Brzegach.

Composition

Zasoby ludzkie

Średnio, oddział Nocnych Jeźdźców liczy od 8 do 20 członków. Zawsze w oddziałe jest co najmniej jeden lekarz.

Ekwipunek

Lekarz posiada zawsze torbę z lekarstwami i ingredjencjami.

Uzbrojenie

Jako że są to oddziały Smoczych Jeźdźców, oczywiście mają Smoki ( zazwyczaj Cieniste Cienie lub Nocne Furie, niemile widzane w innych oddziałach). Moce, przeróżne, choć widać wśród nich wyraźną dominację Mocy Ognia i Elektryczności. I oczywiście, przesławne łuki z Doronionu. Najpotężniejsze, niesamowicie wytrzymałe i ognioodporne, wykonane z drewna smoczego drzewa. Strzały do tych łuków mają prawie metr długości i groty z smoczych mleczaków( które nie ustępują w twardości i ostrości zębom stałym!). Wymagają niesamowitego wyszkolenia, ale strzała wystrzelona z takiego łuku potrafi przebić dwucentymetrową blachę!

Pojazdy

Każdy członek oddziału ma swojego własnego Smoka, na którym lata.

Struktura

Oficer dowodzi całym oddziałem, Porucznik czterema oficerami, a porucznikiem dowodzi Dowódca Jeźdźców.

Taktyki

Zwykle atakują pod osłoną nocy, z powietrza. W locie pikującym albo strzelają kilka salw z łuku, albo używają Smoków. Kiedy dochodzi do otwartej bitwy, stosują strategie nazywaną prześmiewczo " Portkotrzęsem". Ustawiają się w kilku rzędach w powietrzu, i zasypują przeciwnika gradem strzał i kul ognia.

Trening

W przeciwieństwie do większości oddziałów Jeźdźców, Nocni są formacją całoroczną. Nie ma cyklu- dwa miesiące w domu- dwa na służbie. Ćwiczą cały czas i są gotowi na wszystko. Początkowy trening na Jeźdźca jest podpierany jeszcze morderczym treningiem łuczniczym, trwającym pięć lat.

Logistics

Wsparcie

Bardzo często współpracują z Sokolimi, innym oddziałem, któży namieżają cele i pomagają znaleźć odpowiednie miejsce do urządzenia zasadzki.

Utrzymanie

Jako że ta formacja prawnie jest wojskiem zawodowym, każdy członek dostaje 200 drahm na miesiąc. Na broń i zapasy administracja przeznacza średnio 3000 drahm rocznie. ( W przeliczeniu na złotówki- ok. 50 000 zł)

Rekrutacja

Zwykle rekrutami są wyszkoleni Jeźdźcy, któży z różnych powodów ( zwykle gatunku smoka, nie do każdego oddziału nadają się Cieniste Cienie...) nie zostali przyjęci do innych oddziałów, a nie mają ochoty na samotne misje.
Typ
Air Force
Założenie
1240
Ogólny poziom wyszkolenia
Professional
Zakładane doświadczenie
Trained

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Komentarze

Please Login in order to comment!