Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Walckenaer

"De religieuze debielen van Walck proberen hun fanatiekelingen overal aan de man te krijgen in een poging de zogenaamde heidenen aan te pakken. Idioot idee, behalve als men langzaamaan af wil glijden tot de steentijdpraktijken die men in de Corische landen bedrijft. Religieuze vrijheid heeft altijd centraal gestaan in Gaillard en dat is belangrijker dan dan heksenverbrandingen, zonder twijfel. Maar goed, ik begrijp dat een buurland als Pierremontu ook wel wat met je doet."


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!