Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Ierhu

Created by

"Ik heb gegeten met een Baron in Saint-Lisse, zes en zestig gangen. Toen heeft hij me in een koets naar de muur gestuurd."   "Door het Gebrokene?"   "Jazeker, jazeker. Ik hoorde de geesten links en rechts langs de koets vliegen. In de verte zelfs het klooster zien vliegen. Maar goed, bij de muur heeft toen Pati-Pati me een geheime deur gewezen. Ik heb drie maanden gereisd naar de zonnestad. Was me bijna fataal geweest, maar ben gered toen door een tovenaar die daar in een boom woonde. Een elf, was dat. Vierhonderd jaar oud man, dat geloof je toch niet?"   "Hou op man. Vierhonderd jaar?"   "Zeker wel! Toen door de groene hel naar Dagradana dus. Goden, wat een types lopen daar rond! Pikzwarte piraten met kisten vol robijnen, ridders uit Alacon in volledig zilveren harnassen, een magiër uit de ruïnes van Al-Beira zelfs, die met één oog de toekomst in keek en met één oog het verleden in. En het engste nog waren de slangen! Ik zag één man daar, zo'n priester, in een slang veranderen. Zo groot als een paard!"   "Kanker op, Verst, met je verhalen. Mocht je willen"   "Ja Verst, inderdaad. Bek houden."   -Verst tegen Mukker en Dikke Kasper