Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Kliffen van Kalasanz

"Geheimen tweeduizend jaar oud houden zich schuil in de stoffige ruïnes tussen de kliffen! Hoe zijn de tempels gebouwd? Hoe heeft het de Val overleefd? Hoe kan het dat wij niets weten van ons buurland? Wij hebben het recht om te weten wat er zich naast ons afspeelt!   Als die elven zo zachtaardig zijn, hoe konden ze zich dan verdedigen? Als die elven zo zachtaardig zijn, waarom moet dan alles in het geheim? Als die elven zo zachtaardig zijn, waarom durft dan niemand ze tegen te spreken?"   -Padre de Porré


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!