Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Arvaros

Zwany Prawowitym Królem, Ojcem Królów i Pozłacanym Królem - bóg władzy, praworządnego dziedzictwa, sprawiedliwości, królów, wojny i czystej krwi. Jest niejako przywódcą całego panteonu bogów, był też tym, który stworzył pierwszego anioła - Serafina. Arvaros jest ważnym bogiem w szczególności dla władców, szlachty oraz każdego, kto szuka władzy w prawy sposób. Wyznają go nawet niektóre wampiry, choć sam Arvaros nimi gardzi. Jego kapłani to bardzo często mędrcy i doradcy władców. Są jednak też tacy, którzy z mieczem w dłoni zajmują się łapaniem przestępców i doprowadzaniem ich przed sąd. W jego imieniu powstała też Święta Inkwizycja. W czasie II Ery, Arvaros wraz z Coehlem zamknęli Wrota Otchłani, by nie dopuścić do wdzierania się demonów do Rzeczywistości. Symbolem Arvarosa jest przede wszystkim korona, ale również berło i miecz. Jego kapłani noszą skromne, brązowe i szare szaty, by ukazać swoje ukorzenie przed królewskim majestatem swojego boga oraz zaprezentować swoją służbę wobec władców na ziemi. Sam Arvaros jest przedstawiany jako silny mężczyzna z koroną na głowie, płaszczem na plecach i mieczem w ręce. Co okazalsze z jego pomników są nawet wykonywane z czystego złota. Prawdopodobnie najsłynniejszym artefaktem związanym z Arvarosem jest “Złota Księga Królów” - gruba i stara księga, oprawiona w pozłacaną stal. Są w niej spisane imiona, czyny i pochodzenie wszystkich władców ludzkich krain drugiej połowy II Ery i całej III Ery. Warte wspomnienia jest to, że szczegółowo opisani są wyłącznie władcy koronowani zgodnie z naturą dziedziczenia. Pozostali są wspomniani pokrótce wraz ze sposobem, w jaki przejęli władzę. Jedyny egzemplarz tej księgi znajduje się w stolicy Imperium, w Bibliotece Alaryjskiej.


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!