Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild
Sexual healing Necromancy 1
HEALINGPOSITIVE

Traditions Components
divine material somatic verbal
Cast Range Target Duration Saving Throw
til Varierer 1 mål Instant Fort
Description
Du penetrerer deg og ber til Nocticula. Du får igjen 1d8 stamina. Antall handlinger du bruker når du kaster denne spellen bestemmer antall mål, rekkevidde, areal og andre parameter.   (somatic) Spellens rekkevidde er Touch.
(somatic, verbal) Spellens rekkevidde er 30 fot. Healing øker med 8
(material, somatic, verbal) Du sender ut Nocticulas velsignelse til alle skapninger innenfor 30-foot.
Heightened (+1) Mengden du healer øker med 1d8, og healingen for 2-handling versjonen øker med 8.

Created by

Bjørn Erik.

System

Pathfinder 2e

Statblock Type

Spell

Link/Embed