Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild
Kiras Telepathy Divination 1
ANALNORMALORAL

Traditions Components
divine somatic
Cast Range Target Duration Saving Throw
Touch 1 mål Instant no save
Description
Du inntar doggy posisjonen. Munnen gaper, Rompehullet ut og fitta ut.
Rull en 1d4 i det skjulte. Tallet viser hvilket hull målet ditt skal pule. Du har ikke lov til å fortelle hvilket, alt du skal gjøre er å fokusere og prøve og kommunisere telepatisk hvilket hull målet skal ha sex med.
Etter en stund (ca. 1 minutt) Så kan du gi ett hint om målet er i feil hull. Målet kan da endre hull og prøve igjen.
1 - Munnen
2 - Rompa
3 - Fitta
4 - kast igjen

Success Målet får 4d6+4 nytelse du får 1d4+1 Stamina.
Failure Ingen effekt

Created by

Bjørn Erik.

System

Pathfinder 2e

Statblock Type

Spell

Link/Embed