Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild
Eat cum Sexual feat 1
Requirements Oral School
Trigger Du fikk noen til å komme med oral.

Action

Description Du svelger sæden og får tilbake 1d4 Stamina.

Created by

Bjørn Erik.

System

Pathfinder 2e

Statblock Type

Action / Feat

Link/Embed