Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild
Gi nytelse
Requirements Sister of lust

Action

Description Du gir nytelse til målet ditt. 1d20 + Sexual proficiency + Charisma. Detter går mot monsterets AC. Treffer du gir du 2d6 + Charisma i Nytelse.
Critical Success Som success, men du gir dobbel nytelse.
Success Du gir nytelse lik din Gi nytelse,

Created by

Bjørn Erik.

System

Pathfinder 2e

Statblock Type

Action / Feat

Link/Embed