Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild
Ass to mouth pro 1
ANAL

Requirements Anal School
Trigger Du har utført en Anal handling.

Action

Free action
Description Etter du har hatt noe i rompa (Finger, dildo, penis osv.) så smaker du på det. Dette gir deg Fortune og lar deg rulle 2 terninger for å se resultatet fra Anal handlingen din.

Created by

Bjørn Erik.

System

Pathfinder 2e

Statblock Type

Action / Feat

Link/Embed