Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Threads

Created by

En gruppe vesner lever i en hivehub midt i universet.   Tid og rom. Der prøver de å opprettholde balenasen som tid er.   Ikke lov og orden, men at tidslinjer og universer forholder seg til en plan.

Threads has 1 Followers