Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Den magiske barriere

Opdelte Faerûn under "Det Store Split" og er årsagen til forundring selv flere år efter, mysteriet af hvorfor og hvordan den opstod er stadig uløst. Jo tættere på barriereren man kommer, jo mindre pålidelig bliver magi og magiske genstande. Magiske væsener har det værst dog da deres essens bliver forstyrret jo tættere de kommer og når de helt indenfor rækkevidde er der chance for at de mister liv eller lemmer.   Fysisk kontakt til barriereren bringer en sikker død til enhver der forsøger, alle der indtil videre har prøvet at tvinge sig ind er forsvundet sporløst i det øjeblik de danner kontakt.   Efter barriereren opstod, begyndte der at blive fundet nye former for materiale rundt omkring i Faerûn, dette materiale reagere meget lig en efterligning af barriereren og er blevet brugt til at udvikle teknologier som kan modsvare dens effekt. Disse materialer bliver som samling kaldt for "Magicider" og er kilden til meget af den nye teknologi som nu er spredt over begge verdensdele.

Geography

Selve barriereren består af et konstant svirvlende mønster af alle regnbuens farver. Den strækker sig langs horisonten og stiger til vejs så højt at nogle mener den bryder igennem planerne og når ud i gudernes domæne. Tykkelsen af barriereren er skifter næsten konstant og har en hypnotisk bølgende effekt op og ned af længden af tværsnittet i verdenen. Det eneste sted hvor barriereren er blevet stabiliseret er ved "The Causeway" hvor Imperiet har opnået en form for kontrol over de evigtskiftende strømme af kaotisk magi.

Natural Resources

De omkringliggende landmasser til barriereren er kilde til mange af de nye "Magicider" som bliver fundet og udgravet af Faerûns faktioner, Imperiet specifikt prøver intenst at bevare kontrollen over disse resource steder.
Type
Void
Included Locations

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Guild Feature

Display your locations, species, organizations and so much more in a tree structure to bring your world to life!

Comments

Please Login in order to comment!