BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Znamení fehu

"Pomocné gesto, jež probudí v nestvůře plamen stravující ji zevnitř"
Zdroj: zaklínací znamení

Postava s touto vyhrazenou dovedností dokáže pomocí znamení seslat na nemrtvého, oživeného či běsa silné prokletí, které bude trvat do nejbližšího soumraku či úsvitu.

aktivace, 1 duše

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!