BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

matení pachů

zdroj: hraničářská kouzla I. stupně

cena: 1 (zdroj, Duše) za směnu a tvora

vyvolání: 1 kolo

pomůcky: různé

Hraničář může zmást svou pachovou stopu natolik, že ji žádné zvíře ani jiný tvor obdařený výborným čichem nedokáže sledovat. Může ji buď promísit s jinými pachovými stopami, rozhodit za sebe pepř nebo jiný prášek znemožňující stopování nebo použít srst, trus či jinou pachovou stopu nějakého tvora a náhle pach své stopy změnit. Pokud bude stopující neinteligentní a tvor imitovaný chodcem dostatečně nebezpečný, zvíře se pravděpodobně obrátí na útěk nebo se začne vzpouzet pokračovat v pronásledování. Toto kouzlo zruší bonus za loveckého psa při pokusu o vystopování chodce a způsobí automaticky neúspěch loveckého psa při povelu hledej - ovšem jen dokud pes hledá pachovou stopu, pokud pes už je v přímém „do čichu" od chodce, zmást se nenechá. Matení pachů může chodec na 16. úrovni uplatnit pouze na sebe, od 20. úrovně i na tvory, s kterými cestuje (svého psa, koně, členy družiny a podobně). Počet takových tvorů závisí na chodcově úrovni a udává ho Tabulka matení.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!