BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Dým (Fumideó)

Zdroj: kouzla čarodějů
Magenergie: 1 mag za 2 sáhy nebo 1 mag za tři sáhy krychlové
dosah: 12 sáhů
rozsah: 
  1. stěna 3 sáhy vysoká,
  2. stěna složená z krychlí o délce hrany 1 sáh
vyvolání: kolo trvání: 1-6 směn

Kouzelník takto položí „kouřovou clonu" z hustého šedého kouře, která je bud přísně rovná - 3 sáhy vysoká, 1 sáh široká a libovolně dlouhá (kouzelník spotřebuje 1 mag za každé dva sáhy její délky), nebo může mít rozdílnou výšku, rozličné záhyby atd. V druhém případě je ale zapotřebí dvakrát více magenergie - 1 mag za každé tři krychlové sáhy. Trvání clony může být závislé také na počasí. Dým není jedovatý a je možné v něm normálně dýchat, i když lze počítat s tím, že zejména méně inteligentní bytosti se do něj budou bát vstoupit.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!