Királyi váltó / Royal Change Item in Paladinum | World Anvil
BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Királyi váltó / Royal Change

Magyar

 
A kereskedést megkönnyítendő a Paladin rend bevezetett egy varázslattal megkötött írásos alapú váltójegyet. A papír a király pecsétjével van ellátva. A váltó csak a rend tagjainak képességeivel (egyedi varázslat) lehet írni. Az ellenjegyzést egy paladin végzi és hitelesíti az iratot, a tranzakciót és a vevőt. A kiváltását szintén egy paladin intézi miután meggyőződött a váltó eredetiségéről és a tulajdonos hitelességéről.
 

English

 
To make trade easier, the Paladin Order introduced a magic bound writen currency. The pergamen is sealed by the royal seal. The change is only accessible by the abilities member of the order (only with magic). The signing is done by a Paladin and verifies the pergamen, the transavtion and the berson. The access can be done through a Paladin as well, after he verified the originality and the owner of the change.

Általános és belső működés

Beváltásnál a Paladin egy varázslattal azonosítja a személyt. A személy ezután átadja a varázslat költségét és a váltani kívánt pénz értéket. A Paladin ismét varázslattal feljegyzi a pergamenre a váltó értéket. Kiváltásnál a Paladin ellenőrzi a váltóra írt varázslatot és a személy azonosságát. A személy ezek után kérheti a váltani kívánt összeget. Miután megfizette a váltás árát a Paladin varázslattal módosítja a feliratot a pergamenen, és kifizeti a személyt.
 
At the change in process the Paladin identifies the person with magic. The person gives the price, and the changeable amount. The Paladin marks the pergamen with magic once more with the amunt of the change. At the change out process the Paladin identifies the person with magic. The person asks the amount to change. After paying the price, the Paladin modifies the writing on the paper with magic, and pays the change to the person.

Jelentőség

Habár pénzbe kerül és bonyolult a működése, nagy segítség az hogy nem lehet másoknak hozzáférni. Ez sok esetben utazóknak jelent védelmet a banditákkal szemben, vagy a szegényebb rétegeknek védelem a meglévő kevés vagyonukra. Szintén sokan használják a gazdagok közül arra hogy ne kelljen sok pénzt magukkal hordaniuk vagy tárolni.
 
However it costs money and difficult to use, it is a great help that noone else can access it. This makes it safe for travelers against the bandits, og for the poor to protect the little monney they may has. It is also used by many rich people as a means of carriing less coins but the same amount of liquidity.
Tárgytípus
Currency & Deeds
Birtokló Szervezet
Ritkaság
Bárki vásárolhat a Paladin Rendtől. A váltó szeméylre szabott, nincs értelme elrabolni.
 
Everyone can buy one from the Paladin Order. The Change is personalized, there is no point to rob someone.
Dimenziók
Egy Pergamendarab / A peace of Pergamen
Alapár
10-20 ezüst / 10-20 silver

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Megjegyzések

Please Login in order to comment!