Haalut Species in Onigma V | World Anvil
BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Haalut

Haalut ovat elegantteja, omanarvontuntoisia ja joidenkin mielestä karmivia olentoja. He ovat tyypillisesti pitkiä ja solakoita, ja heidän tunnistettavin piirteensä on läpikuultava iho, jonka läpi verisuonet näkyvät selvästi.

Kadonneet kuninkaalliset

Haalujen luultiin pitkään olevan silkka myytti vanhoilta ajoilta. Legendat kertovat Jumalkruunun sodasta, joka riehui heidän ja haltioiden välillä. Haltiat tekivät jotain sanoinkuvaamatonta, joka tuhosi haalut ja heidän valtakuntansa täydellisesti. Vaikka haltiat voittivat vihollisensa ja pystyivät jatkaa rauhallista eloaan, sodan synnit kirosivat heidät ja ajoivat heidät siihen lähes tuhoutuneeseen asemaan, jossa he nyt ovat. Mutta sitten, verikuun yönä, haalujen kuninkaalliset armeijat marssivat usvan peittämiltä vuorilta ja julistivat hallitsevansa näitä karuja seutuja.   Haalut ovat kasvaneet vuosisatojen ajan siihen käsitykseen, että he ovat maailman kermaa. Heillä on loputon lista erilaisia titteleitä ja arvonimiä, ja maineella on enemmän merkitystä kuin varallisuudella. Vaikka vaikeat ajat ovat koetelleet heitä, he ovat pitäneet leukansa ylhäällä.

Veren merkitys

Veri on keskeinen osa haalujen kulttuuria. Heidän verensä väri heijastelee tunnetiloja, minkä vuoksi useimmat pitävät kasvoillaan maskia, jotta heitä ei olisi niin helppoa lukea sosiaalisissa tilanteissa. Haalut uskovat, että veren laatu määräytyy aseman mukaan: jos haalussa on ripaus kuninkaallista verta, se on kuin ripaus pyhyyttä. He myös suunnittelevat littojaan ja perheenlisäystä siitä näkökulmasta, että jälkikasvun veri pysyisi vahvana ja arvokkaana.   Haaluilla on myös monia muita uskomuksia veren suhteen. Parantajat ovat erikoistuneet tarkkailemaan sen laatua ja virtausta, ja jotkut voivat jopa haistaa henkilön vaivat tipasta hänen vertaan. Veren uskotaan määräävän yksilön persoonan ja jopa tulevaisuuden.

Asema nyky-yhteiskunnassa

Haalujen kulttuuri kehittyi vuosisatojen ajan eristyksissä muista kansoista. Tämä teki haaluista ylväitä ja jopa itserakkaita. Vaikka nyt he voivatkin olla tekemisissä muiden kansojen kanssa, he ovat lähinnä vannottaneet kaikkia pysymään kaukana haalujen mailta ja tehneet varovaista kaupankäyntiä. Yksittäiset haalut ovat olleet rohkeampia ja lähteneet muiden kansojen pariin. Osaa ajaa puhdas uteliaisuus, toisia taas ahdistaa haalujen sisäänpäinkääntynyt kulttuuri ja sensaationhakuinen politiikka. Nyt kun haaluja on näkynyt kymmenen vuoden ajan, he eivät ole enää uusi näky kaupungeissa, mutta kantavat yhä eksoottisen tulokkaan leimaa. Heidän luonteensa ja kulttuurinsa on tehnyt haaluille pääsyn ylempiin yhteiskuntaluokkiin melko helpoksi, ja vain aniharva haalu sietäisi asua alamaailman kujilla.
by Zerahar

Mekaniikat

  • Hit Points: 8
  • Size: Medium
  • Speed: 25 feet
  • Ability Boosts: Dexterity, Wisdom, 1 Free
  • Ability Flaw: Strength
  • Languages: yleiskieli, seleesi. Additional languages equal to your Intelligence modifier (if it’s positive).
  Blood Sense: Your natural attunement to the blood in living creatures makes it easier to spot concealed or hidden creatures. You gain a +2 circumstance bonus when using the Seek action to find hidden or undetected blood-filled creatures within 30 feet of you. When you target an opponent that is concealed from you or hidden from you, reduce the DC of the flat check to 3 for a concealed target or 9 for a hidden one.
Lifespan
100 vuotta
Average Height
1,8 metriä

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Haalut


This article has no secrets.

Kommentit

Please Login in order to comment!