Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Runolog


Popis


PopisTvorba

 

Rychlá tvorba

 

Schopnosti povolání

Jakožto runolog určuje následující schopnosti povolání.  

Životy

Kostky životů: 1k8 za každou úroveň runologa

Zdatnosti

Zbroje: lehké zbroje, střední zbroje, štíty

Zbraně : Jednoduché zbraně, vojenské zbraně na dálku

Pomůcky: Řemeslnické nářadí {runotepecké}

Záchranné Hody: Inteligence, Odolnost

Dovednosti: Zvoli si tři z těchto dovednosti: Atletika, Mystika, Historie, Pátrání, Umění, Přežití

Vybavení

  Kromě vybavení daného televizního zázemím začíná být následující vybavení:
 • Sekera nebo dlouhý luk
 • Štít nebo jakákoliv jednoduchá zbraň
 • Lehká či střední zbroj
 • Runa dle archetypu, cestovní oblek a runotepecká výbava
Úroveň Zdatnostní bonus Schopnosti Známé triky Známá kouzla Pozice v runách Úrovně pozic Počet run
1 +2 Prvotní výzkum, sesílání kouzel, Runa 2 1 1 1. 1
2 +2 Průzkumník jeskyní 2 1 1 1. 1
3 +2 - 2 2 2 2. 1
4 +2 Zvýšení hodnot vlastností 2 2 2 2. 1
5 +3 - 2 3 2 2. 1
6 +3 Zvýšení hodnot vlastností 3 3 2 2. 1
7 +3 Duplikace runy 3 3 2 2. 2
8 +3 Zvýšení hodnot vlastností 3 3 2 2. 2
9 +4 Schopnost cesty 3 3 2 2. 2
10 +4 - 3 3 2 3. 2
11 +4 - 3 3 3 3. 2
12 +4 Zvýšení hodnot vlastností 3 3 3 3. 2
13 +5 - 4 4 3 3. 2
14 +5 Schopnost cesty, Duplikace runy 4 4 3 4. 3
15 +5 - 4 4 3 5. 3
16 +5 Zvýšení hodnot vlastností 4 4 3 5. 3
17 +6 - 4 4 3 5 3
18 +6 Zvýšení hodnot vlastností 4 4 3 5. 3
19 +6 - 4 5 4 6. 3
20 +6 Dar runotvůrce 4 5 5 7. 3Prvotní výzkum

  Na 1. úrovni ti výzkumníci využívají magii run k jednomu ze směru podle tvé volby: Cesty kejklíře nebo Cesty válečníka. Každý z nich je podrobně popsán na konci popisu tohoto povolání. Tvá volba ti dává schopnosti na úrovni 1 a pak opět.

Sesílání kouzel

Jakožto člen ze spolku runologů máš svoji runu, do niž jsou zakletá kouzla, která znázorňují tvoji sílící moc.

Triky

  Na 1. úrovni znáš 2 triky dle své volby ze seznamu kouzelnických kouzel. Na vyšších úrovních se naučíš další triky dle tvé volby.

Runa

Na 1. úrovni máš runu dle tvého archetypu obsahujíc 1 kouzelnické kouzlo 1. úrovně dle tvé volby. Runa obsahuje pouze triky, jež vyžadují suroviny.

Známá kouzla 1. a vyšší úrovně

Sloupec Známá kouzla v Tabulce runologa udává, kdy do své runy můžeš zaklít další kouzelnická kouzla 1. či vyšší úrovně dle tvé volby. Kouzlo, které si zvolíš, musí mít nanejvýš takovou úroveň, jakou udává sloupec Úroveň pozic.
Mimo to, když získáš sudou úroveň v tomto povolání, můžeš si zvolit jedno z kouzelnických kouzel, které znáš, a vypudit z runy[viz níže], a nahradit jej jiným kouzlem ze seznamu kouzelnických kouzel, které také musí mít úroveň, pro kterou máš pozici kouzel.
Každé zakletí kouzla stojí 50 zlatých a samotné zaklínání trvá 1 hodinu

Sesílací vlastnost

Tvoje sesílací vlastnost pro tvá kouzelnická kouzla je Inteligence, takže kdykoliv kouzlo odkazuje na tvou sesílací vlastnost, použij svojí Inteligenci. Mimo to použiješ svou opravu Inteligence, když stanovuješ SO záchranného hodu kouzelnického kouzla, jež si seslal, a když si kouzlem házíš na útok.
SO záchrany kouzla: 8 + tvůj zdatnostní bonus + tvá oprava Inteligence
Útočná oprava kouzla: tvůj zdatnostní bonus + tvá oprava Inteligence

Sesílací ohniskový předmět

Tvůj ohniskový předmět je úlomek z obelisku. Můžeš jej použít pro svá kouzelnická kouzla jako sesílací ohniskový předmět.

Průzkumník ruin

Počínaje 2. úrovně, tvá bystrost a připravenost umožní reagovat na různé nebezpečí. Každý svůj tah při spuštění jakékoliv pasti můžeš použít reakci k zvýhodnění záchranným hodům pro vyhnutí se nebo odolání proti magickým pastem a jsi vůči tomuto zranění odolný.

Zvýšení hodnot vlastností

Když dosáhneš 4. úrovně, a pak opět na 6., 8., 12., 16. a 18. úrovni, můžeš si zvýšit jednu hodnotu vlastnosti dle své volby o 2, nebo dvě hodnoty vlastností dle své volby o 1. Jako obvykle, touto schopností si nemůžeš zvýšit hodnotu vlastnosti nad 20.

 

Duplikace runy

Počínaje 7. úrovně si budeš moci runu duplikovat. Když získáš jisté úrovně runologa, můžeš mít více duplikací.
Celý proces probíhá uprostřed noci a suroviny na tento rituál jsou: Magnetit nebo libovolný podobně strukturovaný kov (100 zl), nástroje na vyrytí runy (50 zl). Poslední věcí na rituál potřebnou je někdo, kdo do runy vdechne magii. Může to být libovolný runolog úrovně 7. a vyšší, ale vždy musí využít na toto kouzlo všechny pozice v runě. Tato runa nebude použitelná tento den, ale duplikát ano. Duplikát má vlastní známá kouzla a vlastní pozice kouzel, což při souboji proti nim může způsobit nehezké komplikace.
Avšak má to i jeden negativní háček. Když chce runolog kouzlit z runy, jež nepoužíval, musí s ní splynout, což trvá 1 hodinu a nesmí být vyrušen (jinak platí pravidlo jako útok na soustředící se osobu). Avšak pokud by s ní nesplynul a začal kouzlit, musí si hodit záchranný hod na Inteligenci SO: 15. Pokud uspěje, kouzlo se povede a efekt bude normální, pokud však neuspěje, vyčerpá se pozice kouzel a kouzlo se může obrátit proti sesilateli (na úvaze PJ).

Dar runotvůrce

 
  Počínaje 20. úrovně dokážeš pomocí pout run s tvojí duší na krátkou dobu překročit možné. Můžeš poručit všem svým runám, aby měli jeden z těchto účinků, ale ty se po dobu trvání vzdáš možnosti kouzel a triků obsahujíc suroviny.

 • Můžeš zacílit až 3 tvory a použít kouzlo Iluzorní vězení, aniž by tě to stálo pozici kouzel. Runy přestanou účinkovat, když pro všechny oběti kouzla skončí účinek (Pro tento případ má kouzlo trvání 1 minutu a nemusí se soustředit).
 • Můžeš zacílit až 3 místa a použít kouzlo Vybuchující země, aniž by tě to stálo pozici kouzel
 • Můžeš použít kouzlo nezranitelnost na jednoho tvora, ale všechny pozice kouzel ve všech runách se spotřebují.
 • Můžeš použít kouzlo regenerace až na 3 tvory dle tvé volby, ale všechny pozice ve všech runách se spotřebují.

Prvotní výzkumy

Runologové strávili své mládí v knihách, jež o runách pojednávají jako o účinných zbraní. Mnozí si naivně myslí, že tito pseudo-kouzelníci jsou jen pošetilí vykradači hrobů či archeologové, ale jejich pravá podstata mnohem tajemnější.
Někteří runologové využívají svojí runu ke klamání lidí k dosažení svých cílů či jen pohrávání si s myslí a vědomím nic netušících obyvatel. Někteří jsou však v legiích jako žoldáci s tím rozdílem, že jejich žold je mnohdy větší než legionářů. Tak či onak, ke všemu využívají svojí runu, kterou neznalí naivně považují za rýhy z boje. Téměř vždy je viditelná a při svém použití září jasným světlem, jež značí napojení s magickou esencí a podstatou.

Cesta šejdíře

Svoje znalosti v runologii jsi se rozhodl využít k více pacifistickému způsobu. Také dokážeš zmást lidi tak dobře, že i oni si budou myslet, že tvá myšlenka je jejich. Svoji magii využívají šejdíři i ke šprýmům či odvedení pozornosti od svých pravých úmyslů.

Runa šejdíře

Tvá runa může být vsazená do náhrdelníku, prstenu a podobně. Tvá runa dokáže lépe přijmout kouzla, které manipulují s myslí tvorů nebo mají podobný význam. Tyto kouzla stojí polovinu standartní ceny.

Medová slova

Počínaje 1. úrovně, když si zvolíš tuto cestu, tvá slova budou jako balzám pro uši. Zvol si zdatnost do přesvědčování nebo klamání. Také budeš mít k tomuto hodu výhodu, pokud se to bude týkat archeologie dávných ruin nebo se týkat magických zřídel.

Opatrnost odborníka

  Počínaje 9. úrovně, když si zvolíš tuto cestu, dokážeš odhalit nebezpečné oblasti v jeskyních. Jako akci můžeš kolem sebe nechat levitovat runu, jež s ní nejsi spoután, a ta tě varuje před nebezpečím v období 1 hodiny. Pokud se přiblížíš k jakékoli pasti (i nemagické) na 15 metrů, PJ si tajně hodí záchranný hod tvé inteligence na past s SO: 15. Pokud uspěje, runa se rozsvítí a všem tvorům 9 metrů od runy má výhodu k ověření inteligence (Pátrání).
Tuto schopnost můžeš použít dvakrát za každou runu, co máš.

Mistrný šejdíř

Počínaje 14. úrovně, když si zvolíš tuto cestu, staneš se idolem pro všechny v tvém okolí. Když na tebe někdo pohlédne, musí si hodit záchranný hod na moudrost proti tvé SO kouzla. Tvorové, jež jsou slepý, využívají mimozrakové vnímání či využívají magii, aby prohlédl iluze automaticky uspějí. Pokud uspěje, bude tě vidět normálně a proti tomuto tvoru budeš mít nevýhodu k jakémukoliv ověření Charismatu. Pokud však neuspěje, tvá iluze tě promění v idol a tvá Charisma je po dobu trvání 20. Pokud někoho požádáš o uvolnění průchodu či naznačení cesty, pokud to není proti jejich přesvědčení či osobních důvodů, pustí tě automaticky, jinak si házíš na schopnost Medová slova.
Tuto schopnost můžeš použít znovu, až si důkladně odpočineš.

Cesta válečníka

Svoje znalosti jsi vypiloval pro svoje znalosti boje. Tvoje zbraň děsí ty, jež něco o runologii vědí či tě někdy viděli v bojové vřavě. Dokážeš zahnat své nepřátelé na útek stejně rychle, jako když skřetovi usekneš hlavu.

Runové vybavení

Díky absolvování tréninku jsi získal svoji výbavu, jež nemůže podlehnout korozi či zničení nemagickým způsobem. Zvol si svůj druh výbavy:
 • Runová zbraň: Vyber si jakoukoli zbraň, s jež jsi zdatný. Pokud má zbraň nějaký defekt (např. pro hobita těžká zbraň či dřevec na útok na 1,5 metru), neplatí díky vyvážené magii tvé runy. Pokud žádný defekt nemá, můžeš jí dát efekt vytříbená nebo lehká.
 • Runová zbroj: Vyber si jakoukoli zbroj, s jež si zdatný. Pokud ti zbroj způsobuje nevýhodu k nenápadnosti, neplatí díky lehkosti runové magie. Pokud nemá defekt, můžeš jí dát vlastnost: Lehčí než pírko (není žádné omezení na přičítání obratnosti) nebo Chameleon (v jeskyni, pokud je alespoň šero nebo jsi minimálně za polovičním krytem, hledání má nevýhodu)
 • Runový štít: Tvůj štít má v sobě runu, jež ho posiluje. Vyber si účinek runy na štítu: Živelné posílení (zvol si živel: blesk, hrom, chlad, oheň. Pokud tě útočník nezasáhne, můžeš mu způsobit zranění 1k4 tímto živlem. Tuto schopnost můžeš využít jen jednou za souboj) nebo Jiskra života (Pokud tě má uvést útok do bezvědomí, ale ne na místě zabít, a máš v ruce štít, tak tvůj štít dá útočníkovi 1k4 zářivého poškození a tebe to vyléčí a ještě si k tomu přičteš bonus za sesílací vlastnost. Tuto schopnost můžeš využít znovu, až si důkladně odpočineš)

Navíc, pokud máš vybavené runové vybavení, můžeš i během souboje kouzlit.  

Bojový styl

Jako svou specializaci si osvojíš konkrétní bojový styl. Zvol jednu z následujících možností.
  Boj se dvěma zbraněmi: Když zaútočíš dvěma zbraněmi, můžeš si přičíst svou opravu vlastnosti ke zranění druhého útoku.

Střelba: Získáš bonus +2 k hodům na útok se zbraněmi na dálku.

Šerm: Když držíš zbraň na blízko v jedné ruce, a žádnou jinou zbraň, získáš bonus +2 k hodům na zranění s touto zbraní.

Bojové šílenství

Počínaje 9. úrovně, když si zvolíš tuto cestu, se z tebe stane v bojišti hrozba. Když se před nebo během boje soustředíš tři akce a máš na sobě runové vybavení, získáš v boji následující výhody.

 • Tvé zbraně jsou považovány za magické k překonání imunity.

 • Tvá zbroj má odolnost vůči jednomu z typu zranění (bodné, drtivé, sečné)

 • Tvůj štít může být považován jako zbraň, se kterou jsi zdatný. Můžeš zaútočit, jako se zbraní, jež jsi zdatný. Pokud zasáhneš, nepřítel si hodí záchranný hod na Odolnost proti sesílací vlastnosti kouzla. Pokud uspěje, nemůže provádět reakce do začátku svého tahu. Pokud neuspěje, je ochromený do tvého příštího tahu.

  Tato schopnost platí do konce souboje a znovu ji můžeš použít až si důkladně odpočineš.

 

Runový válečník

Počínaje 14. úrovně, když si zvolíš tuto cestu, ovládne tě moc tvých run. Zvol si tři elementy (blesk, hrom, chlad, oheň). Na jednu minutu kolem tebe začnou runy rychle kroužit 1,5 metru s typickou barvou tří elementů.
 • Po dobu trvání máš odolnost vůči těmto elementů.

 • Po dobu trvání tvůj ohniskový předmět splyne s aktivní runou a můžeš libovolně kouzlit.

 • Pokud někdo vkročí 1,5 metru k tobě, musí si hodit záchranný hod na Obratnost. Pokud uspěje, vše probíhá normálně. Pokud však neuspěje, očísluj si elementy a hoď si 1k4. Pokud padne číslo čtyři, hoď si znovu a čtyřku ignoruj. Runa/Runy způsobí explozi 4k6. Pokud je nějaký nepřítel 1,5 metru od něj, zasáhne ho tento element 2k6.

 

Vypuzení runy

Jelikož tyto runy mají rytiny daných kouzel, je velice složité, jelikož někdo zdatný musí přetvořit strukturu. Můžeš se o to pokusit i ty se svým runotepeckým náčiní. Avšak, pokud jsi nedosáhl 14 úrovně, musíš si hodit na ověření s runotepeckým násilí.
Výpočet této pasti je: 10 + úroveň kouzla.
Při neúspěchu si uvolníš jedno známé kouzlo, ale zneuctíš tuto runu. Aby jsi z ní mohl opět čarovat, musíš strávit 3 hodiny zušlechtění runy a další hodinu se splynutím s ní.
Navíc tě to bude stát 50 zlatých a dalších 5 za úroveň vyšší než jedna. Triky se dají nahradit bez potíží a ceny.


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!