Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Humán

Az emberi faj a galaxis egyik legelterjedtebb, legszaporább népsége. Bár megjelenésre messze nem olyan változatosak, mint mondjuk a Technoid föderáció tagjai,* azért a fajuk sokoldalúsága lehetővé tette, hogy számtalan különböző élettérben jól érezzék magukat. Az emberi kitartás galaxisszerte közismert.   * az emberek kivétel nélkül mind két lábbal, két karral és egy fejjel rendelkeznek, míg sok kultúra és faj tagjai ennél sokkal vegyesebb külső jellemzőket mutatnak.   Az Orion-ködben is a legnépesebb fajok egyike az emberi, az egyik domináns kultúrát, az egyszerűen csak Humán birodalom néven emlegetett társadalmat is ők uralják. De emberek nemcsak a birodalom alattvalói közül kerülnek ki. Kalózok, kereskedők, vállalkozók között mindenhol gyakoriak az emberek, a Konzorcium is közismerten diverzitásproblémákkal küzd amiatt, hogy a magas beosztású pozíciókat a cégben túlnyomórészt emberek töltik be.   Az emberek több százféle nyelven beszélnek, tízezres nagyságrendű a dialektusaik száma, nem csoda, hogy az alacsony kategóriás tolmácsrobotok sokszor meg sem tudnak birkózni az emberi diplomáciai kapcsolatokkal. Ebből kifolyólag a neveik is változatosak, amelyek a beszélt nyelvtől és kultúrától függően egészen eltérő hangzásúak lehetnek.

Basic Information

Anatomy & Morphology

Az emberek leginkább a bőrszínűkben, testmagasságukban, testfelépítésükben különböznek. Az alacsony gravitációjú helyeken nyurga, könnyű emberek nőnek fel, míg a magasabb gravitációjú helyeken tömzsibb, vaskosabb emberek.   Változó az is, hogy mennyi szőrrel rendelkeznek, bár ez leginkább divat, semmint genetika kérdése. A Humán birodalomban gyakori az arcszőrzet és a rövid haj, míg a vándornépek közt a hosszú haj az elterjedtebb viselet.

Ecology and Habitats

Az emberi faj igen mostoha körülmények között is képes eléldegélni, amíg a légkör összetétele elegendő oxigént biztosít.

Civilization and Culture

Naming traditions

Kultúrától és nyelvtől függően eltér az emberek onomatológiája.   A Humán birodalomban európai nyelvek továbbfejlődött változatai keverednek ázsiai nyelvekkel, és a nevek is ehhez hasonlítanak:   - Lord Valkov, Lord Dunvil, Lynthia, Lady Grine, Odrienne, Madam Phine, Arkodin, Batisse, Bel-Zheng, Jianmarque.   A helységnevek gyakran a múlt homályába vesző történelmi, kulturális utalások:   - Elsinore, Corioli, Dunsinane, Troy, Navarra, Berli, Tarsus, Kelso

Major organizations

A Humán birodalom és a Konzorcium az emberi fajjal leginkább összefüggésbe hozható szervezetek.

Relationship Ideals

Kultúrától függően az emberek monogám vagy poligám kapcsolatokra törekszenek. A dekadens Humán birodalom közismerten legálisan monogám, gyakorlatban poligám.

Average technological level

Az emberek a történelmük során megszámolhatatlan összeomláson, fellendülésen, luddita korszakon és technológiai progresszión mentek keresztül, ma pedig már akkora távolságok választják el egymástól a diaszpórájuk egyes részeit, hogy megtalálunk köztük biogenetikusan továbbfejlődő poszthumánokat és feudális nagyurakat egyaránt.

Major language groups and dialects

A humánok többsége megérti a Humán birodalom által is adoptált hivatalos nyelvet, amelynek a neve Singlo.

Lifespan
Egy normál gravitációjú bolygóról származó ember átlagosan 120-150 évig él el.
Average height
Egy normál gravitációjú bolygóról származó ember átlagosan két méter magas.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!