BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Gravitudo Expanded

Created by

300 lat temu doszło do zdarzenia, które na zawsze zmieniło ten świat. Historycy nazwali je "Złączeniem".   W ten pamiętny dzień doszło do zderzenia dwóch światów. Dwie rzeczywistości połączyły się w jedną, i stworzyły ziemię na której teraz stąpamy. Oczywiście początki... były trudne. Zmiany układu krain geograficznych oraz spotkanie nowych, dotychczas nie znanych nikomu istot, doprowadziło do szeregu wojen w prawie każdej części świata.   Lecz po stu latach, dzięki staraniom Panteonu Bogów z jednej strony, oraz trójki herosów z drugiej, bitwy ustały... oczywiście nie wszystkie. Nie zmienia to faktu, że dzięki tej interwencji obu stronom udało się dojść do porozumienia, a mieszkańcy obu światów przez następne dwa stulecia nauczyli się żyć w zgodzie.   Teraz w roku 300 Kalendarza Złączenia rzeczy zaczynają zmieniać się na gorsze...