Obfuscate

Beskrivning
  För ett rovdjur är förmågan att gömma sig, röra sig ohörd och kamouflera sig av största vikt. Detta är sant även för vampyrer, och Obfuscate låter vampyrer göra detta, och mer. Den låter dem röra sig osynliga, anta någon annans skepnad eller till och med skapa ett moln runt sig som gömmer andra vampyrer som också vill hålla sig osedda. Kraften kan användas för att spionera från skuggorna, infiltrera en grupp eller smyga sig på ett oanande offer.

Karaktäristik
  Obfuscate fungerar som en låg nivå av bakgrunds Mesmerism. Vampyren blir inte osynlig i verklig bemärkelse, utan lurar folk att ignorera vampyren, de ser den, men deras hjärna väljer att ignorera vad de ser. Detta gör kraften oanvändbar mot elektronisk övervakning så som kameror, så länge en människa håller kameran kan hen såklart inte fokusera på vad hjärnan väljer att ignorera, men automatiska, rörelseaktiverade och rörelsespårande kameror har inga problem, och att titta på filmen i efterhand påverkar inte tittarens hjärnor, då filmen inte använder Obfuscate. Kraften påverkar alla sinnen, om inget annat anges. Att ge höga ljud ifrån sig, märkbart röra vid någon eller interagera med något bryter också illusionen, men viskningar kan användas utan problem.
Eftersom de egentligen ser vampyren men väljer att ignorera informationen kan folk i vampyrens närhet undermedvetet flytta sig ur vägen för vampyren, utan att egentligen kunna förklara varför om de ifrågasätts. Illusionen misslyckas bara om personen inte längre kan ignorera vampyren eller om vampyren tränger in personen i ett hörn. En vampyr med Obfuscate som står i en dörröppning som någon försöker gå igenom kan inte ignoreras. Alla har en chans att lägga märke till en vampyr med Obfuscate som av misstag drar uppmärksamhet till sig, en person som blir misstänksam kan försöka hitta vampyren med ett Wits + Awareness (eller Resolve + Awareness för någon som aktivt letar efter vad sjutton som lät, stötte till bordet etc.) mot vampyrens Wits + Stealth Om någon då ser vampyren och förmedlar detta rämnar illusionen för alla andra som är inom hörhåll. En vampyr mer Sense the unseen (Auspex 1) kan också försöka hitta vampyren med ett Wits eller Resolve + Auspex mot Vampyrens Wits + Obfuscate.
En person som är på väg att bli attackerad har en chans att uppmärksamma faran i sista stund med ett Wits + Awareness kast mot vampyrens Wits + Stealth.
Typ: Mental.
Maskeradhot: Lågt. Att undvika upptäckt är hela vitsen med den här blodsdisciplinen.
Blodresonans: Melankolisk

Nivå 1:
  Cloak of shadows
Låter en vampyr bli helt oupptäckbar för allt utom övernaturliga eller elektronsika övervakningsmedel, så länge hen står still, inte ger ljud ifrån sig och inte står mitt ute i det öppna.
 • Cost: Gratis
 • System: Följ de generella reglerna för Obfuscate under karaktäristik. Varar tills vampyren rör sig eller blir upptäckt med elektroniska eller övernaturliga medel.
 • Duration: En scen
Silence of death
Banu Haqim ser kraften som en svagare version av deras Shroud of the Reaper, då den bara påverkar vampyren som använder den. Kraften olikt andra obfuscate påverkar bara hörseln, men är mer robust; vampyren måste göra en väldans massa ljud för att bli uppmärksammad. Likt andra Obuscatekrafter påverkar den inte elektroniska medel, så som mikrofoner, och ljuden kan fortfarande uppfattas med övernaturliga medel.
 • Cost: Gratis
 • System: Användaren tystar ljudet av deras egna fotsteg, deras kläder, mindre kollisioner och andra ljud från sin person. Detta gör dem oupptäckbara för alla som inte kan se dem direkt, så som personer i ett annat rum eller en annan våning etc. Ljud som kommer från att interagera med omgivningen, så som att smälla i dörrar eller kasta eller tappa föremål uppfattas fortfarande som normalt. Bara någon med Sense the unseen (Auspex 1) kan höra ljuden vampyrens person gör utan att se dem genom ett Wits eller Resolve + Auspex mot vampyrens Wits + Obfuscate.

Nivå 2:
  Unseen passage
Med den här kraften kan vampyren nu röra sig och förbli gömd. Kraften fungerar dock i övrigt enligt Obfuscate reglerna, du är fortfarande synlig på inspelning, om du rör vid någon avbryts kraften, mm.
 • Cost: En Rouse Check
 • System: Så länge vampyren inte ger ifrån sig ljud högre än en viskning eller starka odörer är hen funktionsmässigt osynlig och fungerar automatiskt. För att kunna rulla för att hitta vampyren måste vampyren först ha dragit uppmärksamhet till sig på något sätt, ljud, lukt, etc. En person med Sense the unseen (Auspex 1) kan fortfarande se dem enligt Obfuscate reglerna. Notera att kraften inte kan användas när vampyren befinner sig under upsikt, i vilket fall kraften automatiskt misslyckas.
 • Duration: En scen eller tills vampyren blir upptäckt.

Nivå 3:
  Ghost in the machine
Tillåter vampyren att sända Obfuscates kraft genom elektronisk media. Vampyren förblir osynlig eller maskerad för de som följer videosignalen life, så som vid övervakningssystem. Kraften fungerar sämre på film eller fotografier som undersöks efteråt, som inte är live. Vampyren blir då istället suddig på bilderna, och därför svår att identifiera. Automatiska system, så som rörelsespårade kameror har svårt att upptäcka vampyren, och bildflöden har en tendens att glitcha eller flimmra när en vampyr med kraften är i närheten.
 • Cost: Ingen extra kostnad utöver den för att aktivera obfuscate kraften som förstärks.
 • System: Inget extra tärningskraft krävs för att vampyren syns i ett bildflöde. Någon som tittar på flödet live behandlas är drabbade på samma sätt som de som står brevid vampyren och ser därför ingenting om inte vampyren drar uppmärksamhet till sig, enligt Obfuscate reglerna. Någon som i efterhand försöker identifiera de suddiga bilderna på film, fotografi eller liknande lägger till 3 till svårighetsgraden. Vampyren får dessutom 3 extra tärningar till alla kast för att försöka kringå elektroniska övervakningssytem.
 • Duration: Se den kraft som förstärks.
Mask of a thousand faces
Istället för att gömma sig kan vampyren anta ett anonymt, anmärkningslöst utseende, en främling en åskådare förväntar sig skall finnas där. Till skillnad från andra Obfuscate krafter kan en vampyr med denna kraften interagera med miljön och prata med folk utan att röja sig, så länge hen håller låg profil och folk väntar sig att se främlingar där (t.ex. skulle kraften inte fungera inne på ett skyddat område, eller på ett ställe där folk är automatiskt fientliga mot folk de inte känner). Kraften ger heller inga identifikationshandlingar eller annat sätt att klara av att bli stoppad av polis, väktare o.dyl.
 • Cost: One Rouse Check
 • System: Kräver inget kast. En person som ser vampyren ser ett lättförglömligt ansikte utan utmärkande drag, en person av samma könsidentitet, längd och kroppsbyggnad som vampyren själv. Kläderna uppfattas som lika oanmärkningsvärda som ansiktet, på ett kontor kan kläderna se ut som skjorta och slips med chinos, på en punk-bar trasiga jeans, vit t-shirt och grön bombarjacka, etc. Sense the unseen (Auspex 1) kan se igenom kraften enligt Obfuscate reglerna.
 • Duration: En scen.

Nivå 4:
  Conceal
Amalgam: Auspex 3
Användaren kan nu gömma ett föremål med hjälp av obfuscate. Föremålet blir ju, precis som en vampyr som använder Obfuscate, inte osynlig på riktigt, utan omges istället av en hypnotisk effekt som helt enkelt får folk att ignorera föremålets existens. Om någon går in i föremålet eller någon annan som ser det pekar ut det avbryts kraften. Dock har föremålet samma förmåga som vampyren, fast istället för att folk undermedvetet flyttar sig ur vägen för vampyren går de undermedvetet runt större föremål, eller kliver över mindre etc.
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Intelligence + Obfuscate
 • System: Vampyren vidrör objektet och testar Intelligence + Obfuscate mot en svårighets grad baserad på föremålets storlek och och var det befinner sig. En ring i en låda är kanske svårighetsgrad 2 medan ett hus mitt på ett öppet fält kanske är svårighetsgrad 6. ST avgör svårighetsgraden. Kraften varar en natt, + en natt för varje vinstmarginal. Personer som befinner sig inuti objektet, så som ett hus eller en bil, är också dolda, så länge de inte ger ifrån sig ljud etc. enligt obfuscates regler, eller om en person kommer in i objektet. Objektet får inte vara större än ett tvåvåningshus, och kraften kan inte användas på objekt som befinner sig i rörelse, så som t.ex. en körande bil. Någon med förmågan Sense the unseen (Auspex 1) eller liknadne övernaturlig förmåga kan se målet om hen lyckas med ett Wits + Auspex mot användarens Intelligence + Obfuscate.
 • Duration: En natt, + en natt för varje vinstmarginal på kastet.
Vanish
Prerequisite: Cloak of Shadows
Låter vampyren aktivera krafterna Cloak of shadows och Unseen passage även när de betraktas. Vampyren tycks försvinna i tomma intet, och åskådarens minne blir suddigt kring vad hen just sett.
 • Cost: Se kraften som aktiveras.
 • Dicepools: Wits + Obfuscate vs. Wits + Awareness.
 • System: När användaren aktiverar Cloak of Shadwos eller Unseen passage medans de betraktas, rullas ett tävlingskast mellan Vampyrens Wits + Obfuscate mot åskådarens Wits + Awareness. Om vampyren lyckas blir en dödlig åskådares minne suddigt, och de betvivlar på om de verkligen såg vad de trodde. Om vampyren critar, glömmer en dödlig åskådare helt bort att hen sett någon. En vampyråskådares minnen förblir opåverkade. Oavsett om åskådaren är vampyr eller dödlig försvinner användaren (så länge hen vann tävlingskastet) fortfarande som om hen aktiverat kraften utan att någon tittar på hen. Misslyckas kastet gäller reglerna för kraften som normalt och hen kan inte försvinna om hen är betraktad. Får användas en gång per scen.
 • Duration: Se kraft som aktiveras.

Nivå 5:
  Cloak the gathering
Vampyren kan klä sina allierade i Obfuscates kappa.
 • Cost: En extra Rouse Check utöver kraften som delas.
 • System: Låter vampyren dlea med sig av valfri Obfuscate kraft till ett antal personer lika med hens Wits, vill hen klä mer personer får hen betala en Rouse Check för varje extra person. Kraften räknas som om varje enskild person själv hade använt kraften, och varje person rullar därför eventuella kast själva, fast med användares Obfuscate rating. Om en person i gruppen blir upptäckt förblir resten oupptäckta, men om användaren blir upptäckt avslöjas alla.
 • Duration: Se kraften som delas ut.
Impostor's guise
Prerequisite: Mask of a thousand faces
Låter vampyren, med viss förberedelse, förklä sig till enskilda individer, men hen måste studera personen hen vill imitera nogrant för att inte omedelbart avslöjas om hen möter någon med mer än en flyktig bekantskap med personen.
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Wits + Obfuscate, Manipulation + Performance
 • System: Vampyren måste studera sitt måls utseende från olika vinklar minst fem minuter, och hens röst och uppförande ytterligare tio. En vampyr kan bara anamma en mänsklig skepnad, inte djur eller övernaturliga väsen. När hen studerat färdigt rullar ST ett dolt slag Wits + Obfuscate mot svårighetsgrad 4, vampyren vet inte om hen fått till allt perfekt. Om slaget misslyckas kommer en person som vet minsta lilla om personen som kopierats automatiskt se igenom charaden. Om slaget lyckas kan vampyren röra sig som vanligt, men alla kommunikation kräver ett lyckat kast Manipulation + Performance för att inte avslöjas. Om vampyren crittar sitt Wits + Obfuscate har hen kopeirat personen perfekt, och behöver inte rulla några fler tärningar. Sense the unseen (Auspex 1) kan fortfarande se igenom förmågan, enligt Obfuscate reglerna.
 • Duration: En scen

Comments

Please Login in order to comment!