Luskan Settlement in Faerún | World Anvil
BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Luskan

Všeobecné informace

Luskan, taktéž známý jako Město Plachet je přístavní město na severo-západním cípu Faerúnu, stojící na ústí řeky Mirar. Luskan je všeobecně známý pro svojí Věž Arkánové Magie, ve které sídlí neméně známé Bratrstvo Arkánové Magie. Nechvalně známé jsou i pirátské posádky, které prakticky vládnou nejen městu, ale i značné části západního pobřeží.  

Návštěvník města postřehne

Luskan je velký a poměrně řídce osídlený. Velké spustlé budovy připomínají někdejší zašlou slávu. Město ztratilo své dominantní postavení na mapě nejprve tragickými událostmi roku 1376 DR, kdy původní Věž Arkánové Magie explodovala a následně důsledky Magického Moru (1385-1395 DR). Mágové ztratili o město zájem a téměř sto let mu vládly převážně pirátské posádky, které uvyrhly obyvatele do chaosu a hladomoru.   Teprve až v nedávných letech si jednotlivé pirátské klany rozdělily vliv nad městěm a zřídili legální obchodní cesty, které postupně začaly do města opět vnášet finance a situace se částečně uklidnila. Roku 1485 byla znovu obnovena Arkánová věž a spolu s ní i Bratrstvo Arkánové Magie.   Delta řeky Mirar poskytuje vyjímečné strategické postavení. Několik menších ostrůvků v ústí řeky poskytuje skvělou pozici pro námořní obranu. Proto není překvapením, že před založením Luskanu na tomto místě stálo Orkské město Illusk, jehož ruiny jsou stále ve městě a pod ním k nalezení.  

Mapa

Type
Town

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!