Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Alterios

Created by

Alterios är en värld som är bebodd av människor, alver, dvärgar och alla av de mest älskvärda raserna ur Dungeons and Dragons 5e. Landet sträcker sig från kustremsan med alvernas större städer och världsträdet i öst till de mörka bergen, en efterleva från det stor Feslaget, i väst. Från Blissjorms stormiga topp i norr till Laarins öken landskap i söder. Dess historia är präglad av krig och intriger men också fred och festivaler.