Avrupacerrahi Author's page | World Anvil

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Freeman

avrupacerrahi

avrupa cerrahi | Member Since 14 Feb, 2024
0 Followers 144 Page views 0 Likes

Hemoroid yani yaygın ismi ile basur, makat bölgesindeki genişlemiş damar yumaklarıdır.Bu yumaklar hemoroid memesi olarak gözlenir. Mayasıl olarakta adlandırılır. Makat bölgesinde bulunan damarların şişmesi ve meme oluşumu ile ortaya çıkar. Hemoroid damarların varisleşmesi şeklinde de tanımlanabilir. Genellikle makattaki basıncın artmasıyla ilişkilidir. Hemoroid (Basur) hastalığı oldukça yaygın bir şekilde her yaşta, her cinsiyette görülebilir.https://avrupacerrahi.com.tr/hemoroid-basur-nedir/