Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Kopparflöjtens sällskap

Kopparflöjtens sällskap är en samling av barder och musiker som reser runt Lexum och spelar musik. Sällskapet är inget gille, utan snarare en samling av likasinnade individer som älskar musik och vill sprida det över kontinenten. Kopparflöjtens sällskap äger och driver ett antal värdshus och barer runt om kontinenten.   För den vanliga medborgaren är dessa värdshus en perfekt plats att slappna av på. För den mer informerade äventyraren, ett ypperligt ställa att köpa och sälja information.

Musiken börjar där orden upphör

Type
Guild, Adventuring
Notable Members

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!