Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Vul

Created by

Editorial Team

I tidernas begynnelse fanns endast mörker och tomhet, världen var kall och livlös. Ur detta mörker föddes tre själar.   Den första var Luxus, som skapade solen och gav ljus och värmer till världen, solen skapade han som sitt eviga hem och i den besatte han sin tron för att vaka över världen. Den andra själen var Agia, som skapade växter och djur, som fyllde Vul med vatten och gav liv till den tomhet som fanns. Hon tog sin tron bland sina skapelser på Vul under Luxus eviga syn. Den tredje var Haladrin, som såg att både ljus och liv redan hade blivit givet till världen. Trots det hans syskon hade gjort hittade han ingen värmer i Luxus ljus eller vänskap bland Agias skapelser, ty dessa saknade den intelligens och vilja att utvecklas som Haladrin själv hade. Därmed skapade han människan i sin avbild och tillsammans med de första människorna skapade han den första civilisationen.

Vul has 4 Followers

Campaigns

Fallen Sun

Dungeons & Dragons 5e

Looking for Players

Private