BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Tiezenhat

Luonut

Tiezenhat on Edynnin pienimpiä mantereita, mutta keskeisen sijaintinsa vuoksi se on aina kukoistanut. Toisella ajalla kansat levisivät pitkin mannerta ja sitä ympäröiviä saaria, ja jo kolmannella ajalla Tiezenhat kohosi arvostettuun asemaan. Neljännellä ja viidennellä ajalla Tiezenhat oli jopa koko tunnetun maailman keskus, mutta niin ei jatkunut ikuisesti; sinisen auringon sammuttua yhteydet muille mantereille katkesivat, ja Tiezenhat jäi eristyksiin.   Kuudennella ajalla Tiezenhatissa on keskitytty ratkomaan omia ongelmia, mutta muita mantereita ei ole unohdettu. Useat retkikunnat ovat uhkarohkeasti lähteneet ylittämään meriä ja yrittäneet paikata rikkoutuneita yhteyksiä, mutta kaikki ovat epäonnistuneet. Myös taikuuden hiipuminen on huolena ympäri mannerta, ja maageja joko arvostetaan tai hieman pelätään. Kaikki kuitenkin tietävät, että on puhallettava yhteen hiileen, jos Edynnin muihin mantereisiin halutaan koskaan saada yhteys.   Kuudennella ajalla on ollut monia ongelmia, ja näistä ehkä suurin oli Kuninkaiden dynastian kaatuminen Vasarakapinaan. Keisarinnat ovat hallinneet mannerta rautaisella otteella siitä lähtien. Vaikka pinnan alla kuohuukin, toistaiseksi valta on ollut järkkymätön.   Keisarinna Grean valtakausi on juuri päättynyt tämän kuolemaan, ja uusi keisarinna Dheibala on noussut valtaistuimelle. Valtiatar on vielä toistaiseksi varsin tuntematon monille kansalaisilleen, ja vain aika voi näyttää, miten muutos otetaan vastaan.