Thurian är en relativt stor värld med en stor världsdel som populeras av flera olika folkslag. Stora fält, hav, sjöar och berg gör det till ett spännande område för äventyrare som ger sig ut på på uppdrag.   Historiskt sett har de olika delarna av världen befolkats av olika raser så som gudarna en gång avsåg. Med tiden har de spridit sig, tagit över varandras områden och delat upp sig efter interna konflikter. Så den geografiska spridningen på alla folkslag har blivit stor, även de som även nu håller sig för sig själva.   Här samlar vi de kartor och den information som behövs för att navigera sig runt om i världen, både små och stora områden.  


Innehållsförteckning

Maps

  • Map of Thurian