Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Kredevské království

Kerr’re’de’va

Kredevské království, zkráceně Kredeva, je největším státem celého Thirského císařství. Bylo založeno spojením Krollského knížectví s Tharronským knížectvím, za což se zasloužil první kredevský král Tiraz I. Zimerius. Je součástí vojenského paktu KVAD a může se chlubit nejpočetnější pozemní armádou Thiry.   Co se týče průmyslu, v Landjorském pohoří má velké zásoby nerostných surovin, které těží a vyváží. Nejvlivnějším městem ohledně průmyslu je tu město Skral, které leží na severních hranicích regionu Fallenmark. Krom toho je Kredeva také hlavní politickou pákou celého císařství.   Nachází se v severní Thiře. Na jihozápadě sousedí s královstvím Dimmanie, na jihovýchodě zase s Andersollským královstvím a s Kyrellionským velkoknížectvím. V celé Thiře má největší politickou moc, a je proto jakýmsi středobodem všeho jejího dění. Vedou skrz ni mnohé obchodní cesty, pořádá se tu spousta velkých akcí, shromažďují se tu politické mocnosti. Sídlí tu i císařská rodina, která svou vládou vede nejen samotnou Kredevu, ale i celou Thiru.   Hlavním městem je Kreda, která je taktéž největším a nejvýznamnějším městem Thiry. Právě tady se mimo jiné nachází císařský hrad Harskir. Aktuálně je v čele kredevské vlády královna Käjthire I. Durothil Zimerius.  

Regiony:

   

Geografie

Kredeva leží v severní oblasti Thiry, mezi rameny Landjorského pohoří. To Kredevu obklopuje ze západu, severu i východu. Součástí Landjorského pohoří je také nejvyšší thirská hora Tillhilen, která je významná z hlediska Thirské historie a mytologie. Nikdo neví, jak přesně je vlastně vysoká. Krom toho v ní také pramení nejdelší řeka Kredevy, řeka Fallel, Ta teče skrz zemi, obtéká hlavní město a ústí v Karnském jezeru, nacházející se na jižní straně království.   Většina území je zalesněná, a to hlavně jehličnany. Kredevu pokrývá vlastně jen jeden velký prales, který se označuje jako Varrungský les. Ten je sice rozlohou větší než Grönetský prales v Björgenském království, je však ale mnohem řidší. I přesto se tu těží dřevo a je zdrojem nejen mnoha surovin, ale také mnoha pověstí. Jeho oblast je bohatá na zvěř i na vzácné rostliny. Hlavním biomem je jednoznačně tajga, poté také hornaté oblasti. Za Landjorským pohoří na severu je polární poušť, která je ale až moc drsná proto, aby ji pravlci mohli obývat. Zůstala tak nezabraným, a tím i neutrálním územím. Živočichové, kteří tu žijí, jsou přivyklí na tuhé mrazy, takže jsou tu všechna zvířata osrstěná. Mezi typickou kredevskou faunu patří mamut, mastodont, nosorožec srstnatý, sob, los, veledaněk, ale také třeba známí predátoři jako šavlozubci, dýkozubci a i dosavadní pravlci.  

Historie

Kredevské království vzniklo spojením Krollského knížectví a Tharronského knížectví. Tehdy Krollskému knížectví vládl rod Viralltů, konkrétně kníže Okran Virallt, kteří aktivně dobývali sousední země. Díky tomu byl stát ale velmi slabý v době, kdy mu vyhlásil válku o něco větší Tharron. Tomu v té době vládl kníže Tiraz Zimerius. Kroll po chabé snaze o obranu padl a nový kníže Tiraz spojením těchto dvou zemí utvořil nový stát, Kredevské království.   Nový panovník Tiraz se místo na dobývání sousedních zemí zaměřil na vnitřní strukturu svého nově vzniklého království, na zákony a v neposlední řadě i blahobyt svých občanů. Vyzdvihl důležitost politiky a mezistátních vztahů, díky kterým toho nakonec dosáhl víc, než jeho předchůdci. Z regionu Kroll nakonec odřízl a osamostatnil další dvě územní jednotky, regiony Granmar a Ajllar na jihu, a z Tharronu podobným způsobem odtrhl nově vzniklý region Nornova na západě. To umožnilo lepší kontrolu nad územím, které už tak bylo velmi rozlehlé.   Kredevské království se dále rozrůstalo, ale tentokrát už mírově. Po vládě krále Tiraze a jeho královny Sammety se k trůnu dostala jejich dcera, Silinn, s jejím partnerem Jarranem. Nový královský pár se ve své době zasloužil o to, že se ke Kredevskému království připojila další země, v níž v té době probíhala občanská válka - Inrennské knížectví. Kredevský král s královnou tuto zemi přijali pod svou vládu a k utišení občanské války ji pod svou vládou rozdělili na dva samostatné regiony, dnešní Daggen a Belevud.   Následující dvě země se ke Kredevskému království připojily v době vlády krále Magnara prvního, dědice trůnu, a královny Arisy. Jejich sňatek byl vlastně to, co připojilo první zemi, Ithironské knížectví. Tehdejší ithironský kníže Garygg III. měl celkem tři dcery, vedle Arisy ještě dvojčata Anju a Alis. Arisa se nakonec stala dědičkou ithironského trůnu, neboť Anja ani Alis neměly o tento titul zájem. Když si vzala kredevského prince, byla její rodná země oficiálně připojena ke Kredevskému království, čímž z Ithironského knížectví vznikl dnešní region Ithiron. V jejich společné vládě pak následoval i stát Lamiranské knížectví, které se v té době ocitlo ve válce proti nově vzniklému Oghirskému království, a které požádalo Kredevské království o pomoc.

Ran'rum'ggal girr Nura.

Kredeva politika cover

Státní útvar

Typ: království   Hlavní město: Kreda   Vládnoucí rod: Zimerius   Král: -   Královna: Käjthire I. Durothil Zimerius  

Geografie

Biomy: tajga, hory, alpská pustina   Nejvyšší bod: Tillhilen (? m.n.m.)   Nejdelší řeka: Fallel  

Obyvatelstvo

Rodné plemeno: pravlk kredský   Jazyk: kredština   Měna: Kredská koruna (KRN)

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Kredevské království