Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

garda impire

císařská stráž

Garda impire je oficiální název pro speciální útvar Kredevské armády. Jde o ozbrojenou jednotku, jejímž hlavním úkolem je chránit císařskou rodinu. Stráže gardy impire zajišťují její bezpečnost jak na císařském hradě Harskir, tak i mimo něj. Doprovází ji proto na všech cestách a zahraničních setkáních.   Vzhledem k tomu, že její příslušníci přímo chrání samotný císařský pár a jejich příbuzné, je tato jednotka velmi uzavřená a její organizace přísně utajená. Nové členy vybírá a jmenuje sám císař s císařovnou, a to nejčastěji za zásluhy pro císařskou rodinu, přes doporučení samotného generála či osobní vztahy. Získat hodnost stráže gardy impire je velká pocta, které se dostává pouze těm nejlepším a nejdůvěryhodnějším vojákům.   Garda impire byla založená prvním thirským císařem Lironem II. v roce 338, z tehdejší stráže krále.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild