Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Durothil

Durothil je rodem pravlků beronských, pocházející z Björgenu. Už po mnoho generací dědí titul baronů berrnských a krom luxusního domu v centru Berrny vlastní také nádherný zámek Mellenverk, který leží u malého potoka na západě Timnudu. Do povědomí Thiranů se tento rod zapsal hlavně díky jejich rodinné tradici v architektuře a díky Dorainu Baffu Durothilovi, který se oženil s Käjthire Zimerius a stal se vládcem Thirského císařství.  

Členové rodiny

Askell I. Durothil   Askell II. Durothil   Askell III. Durothil   Birning I. Durothil   Birning II. Durothil   Birning III. Durothil   Dorain Baff I. Durothil Zimerius   Eleasar I. Durothil   Fau I. Durothil   Fau II. Durothil   Lenette I. Durothil   Lindis I. Durothil   Martyn I. Durothil   Martyn II. Durothil   Olena I. Durothil   Olena II. Durothil   Olena III. Durothil   Olgeir I. Durothil   Sidy I. Durothil   Viela I. Durothil


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Durothil