Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Björgenské království

Björr’gerr’n

Björgenské království, zkráceně Björgen, je nejjižnějším státem Thirského císařství a vlastně v celé Thiře. Svou nejjižnější částí dokonce zasahuje i do jižního ledového pásu, kde vládne permafrost. Sousedí s Jarlanským markrabstvím na západě a s Andersollským královstvím na severu.   Do průmyslu v Thiře přispívají značnou těžbou dřeva, ale hlavně také mimořádným stavebnictvím a architekturou. V tom jsou Björgenci špičkoví, a proto lze jejich stavby vidět po celé Thiře. Kvalita jejich práce je vysoce ceněná.   Hlavním městem je zde město Südavud, nacházející se na severních hranicích Todanského pohoří ve strategickém bodě mezi dvěma horami. Tam také leží sídlo björgenské královské rodiny Hoskallů. Momentálně v Björgenu vládne král Muntill I. Hoskall s královnou Tarou V. Hoskall.   Björgen je společně s Kyrellionem jediným thirským státem, který nikdy nepodepsal vojenský pakt KVAD, a zároveň byl prvním státem, který přijal mezinárodní smlouvu AMS od Kyrellionu. Už od svého založení je Björgen silně pacifický stát, který se válek nezúčastňuje a ani je nikdy nijak nepodporoval. Přesto je však velmi silný spojenec, jehož armáda byla obecně vysoce obávaná, než byla po uzavření AMS rozpuštěna. Z tehdejší björgenské armády nakonec vznikla samostatná takzvaná Medvědí legie, kterou založili bývalí vojáci a která nezávisle na vládě působí na území Björgenu dodnes.  

Regiony

 
  • Bärhemm
  • Djuggar
  • Goron
  • Himelysse
  • Kylanos
  • Norvind
  • Rivenbul
  • Timnud
 

Geografie

  Björgenské království leží v subpolárním a polárním pásu. Převládajícím biomem je tu tajga - valná většina území je zalesněná, obzvláště jehličnatými stromy. V podstatě je Björgen pokrytý jedním velkým, velice hustým lesem, který se nazývá Grönetský prales.   Na jihu Björgenu se tyčí velké pohoří, nazývané Todanské pohoří, s nejvyšším bodem Medhilenským štítem. Na západě se nachází Melldetské moře a na východě Velký oceán s Grulenským zálivem. Nejdelší řekou je Ladena, protékající územím od Andersollu. Vedle toho však v Todanských horách pramení i jedna čistě björgenská řeka, která je v Björgenu hlavním zdrojem pitné vody, řeka Denden.   Na velké části Björgenu jsou vysoké srážky, a tak na jihu vellmi často sněží, zatímco na severu velmi často prší. Bývají tu i silné kroupy, bouřky a vichřice, v zimě také sněžné bouřky. Björgen je skutečně drsným státem, ale má nádherné stavby a ještě nádhernější přírodu, na což jsou všichni Björgenci právem hrdí.  

Historie a kultura

  První pravlčí kmen Bórů se na území Björgenu přistěhoval zřejmě kvůli podobnosti podnebí s Kredevou, odkud Bórové pocházeli. Usadili se u hor a dařilo se jim tu dost na to, aby se tu rozvíjeli a stavěli svá hradiště. Nejbližšími přáteli se jim stali Jagani z Jarlanu, kteří jim svým nářečím zkomolili jméno na Beroni. Björgenští Bórové si toto jméno oblíbili, a tak ho převzali úplně.   Björgenci nikdy nebyli konfliktní národ, a jejich poloha jim umožňovala vyhýbat se jakýmkoliv válečným střetům. I přesto je však postihla Velká Thirská válka, kdy vardenský vévoda Valthamir Norach táhl se svou armádou na východ, aby zabral nová území.

Arrgmin girr okegger urru ij.

Státní útvar

Typ: království   Hlavní město: Südavud   Vládnoucí rod: Hoskall   Král: Muntill I. Hoskall   Královna: Tara V. Hoskall  

Geografie

Biomy: tajga, hory, alpská pustina   Nejvyšší bod: Medhilenský štít (9 182 m)   Nejdelší řeka: Ladena  

Obyvatelstvo

Rodné plemeno: pravlk beronský   Jazyk: björgenština   Měna: Björgenský dellun (BJD)

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Björgenské královstvíCover image: by Käjthire