Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Anorský kalendář

Anorský kalendář, také někdy nazývaný Utnalský kalendář či Osmický kalendář, je nejčastěji používaný typ kalendáře v Thiře. Jako oficiální ho pro Thirské císařství uznal již první thirský císař, Liron II. Zimerius, krátce po zformování nově vzniklé federace s Vardenským velkovévodstvím. Již předtím už byl tento kalendář v jednotlivých státech dobře zažitý a díky tomu tvoří základ téměř ke všem historickým událostem.   Poznat ho lze snadno podle zápisu éry stojícím na konci datumu. V aktuálním čase se pohybujeme v éře Akanorské, zkráceně Ak. E., ale někdy se využívá i označení „po Anoře“, zkráceně značka p. An.  

Vlastnosti kalendáře

 

Pravidelnost

V Anorském kalendáři se používá 26 hodinový cyklus. Rok je rozdělený na 7 měsíců podle ročních období, která se udávají podle pohybu a tání ledovců.  
 1. chladan (55) ledové
 2. ledolom (55) ledotajné
 3. tajan (55) ledotajné
 4. žáran (73) meziledové
 5. námrazan (55) ledovratné
 6. studenec (55) ledovratné
 7. mratma (55) ledové
  Rok začíná ledovým měsícem chladanem, pokračuje dvěmi ledotajnými měsíci, po nichž následuje jediný meziledový měsíc žáran. Po něm přicházejí dva ledovratné měsíce a celý rok zakončuje zase ledový měsíc, mratma. V tomto měsíci totiž dochází k třídennímu zatmění slunce, nazývané obvykle jako velnoc, jehož skončení symbolizuje začátek nového roku.  

Přestupný rok

Vzhledem k tomu, že je jeden kalendářní rok o něco delší než tropický rok, vzniká tu nesrovnalost vázaná na časový posun ve dnech. Anorský kalendář tento problém řeší přestupným rokem, ve kterém má žáran o jeden den méně. Přestupný rok nastává jednou za dva roky.  

Éry

Anorský kalendář počítá s dělením letopočtů na takzvané éry. Každá éra se nazývá jinak a každá začíná svou vlastní epochou, tedy od roku 0, která se vyznačuje významnou událostí, většinou s převratným vlivem na společnost a její složení. Je zvykem ji pro orientaci zapisovat do data, a to za číslem roku.  

Aktuálně existující éry seřazené podle časové posloupnosti:

 
 1. Nultá éra
 2. První éra
 3. Dračí éra
 4. Anorská éra
 5. Fölanorská éra
 6. Akanorská éra
 

Zápis

Thirské datum dle anorského kalendáře se obvykle zapisuje v následujícím pořadí: den. měsíc. rok. éra.   Existují dvě varianty zápisu datumu. Lze ho zapsat ve své éře nebo podle Anory. Příkladem správného zápisu v obou případech může jít například datum narození prvního kredevského krále, Tiraze I. Zimerius.  

Podle Anory:

13. chladan 5276 po Anoře
Či pouze zkráceně:
13. 1. 5276 p. An.
 

Podle éry:

13. 1. 276 Akanorské éry
Či zkráceně:
13. 1. 276 AkE
  Zápis podle Anory se využívá jen vzácně. Je tomu tak hlavně kvůli lepší přehlednosti.  

Historie

Forma tohoto kalendáře vznikla a byla používána již v civilizaci starodávných Utnalů. Konkrétně vznikla a zachovávala se v největším utnalském městě Anoře, po které získal kalendář i své pojmenování. Během bitvy o Rholcain byly však všechny utnalské dokumenty zničeny, a tak bohové museli kalendář sepsat znovu. Konkrétně si tento úkol vzal na starosti Sjovan v době, kdy se snažil zachránit co nejvíc z utnalských památek. Dnešní podoba anorského kalendáře je tak mírně odlišná od své původní verze. Největší změnu přinesl konec éry Utnalů, tedy éry Anorské s érou Fölanorskou, a počátek nové éry Akanorské. Tato éra začíná od roku, ve kterém bůh Sjovan dokončil tento typ kalendáře.


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Anorský kalendář