BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Ermikruciáni

Největší a nejsilnější náboženská frakce ve službách boha Erminfrieda Sličného. Dohlíží na správnou náboženskou praxi, vydávají svaté texty a soustředí pod sebou další řády zasvěcené Erminfriedovi. Je to páteř tohoto náboženství.   Dělí se na:   I. Erminkruciánští Nejvyšší (Bílo-rudé barvy oblečení)   Papež, kardinálové a nejvyšší členové řádu se sídly v Ezenfieldu a hlavním městě Falzen-Linenu.   II. Ermikruciánské Mnišské kapituly (různé barvy oděvů dle řádu)   Nejčastěji pracovní a další podobné řády šířící Erminfriedské učení ve všech aspektech svých činností. Patří sem například: Erminfriediáni, Cistermíni, Servité Sličného, Řád bosých Kerminfriedánů, Křížovnící McGillavryho a další.   III. Ermikruciánská inkvizice (rudé barvy oděvů)   Vojenská pěst církve, meč a očistný plamen, který prosvítí každý temný kout. Dělí se na:  
  • Krusadéři
  Nejčastěji různí zločinci, marodéři, trestanci a další, kteří vykoupili své bídné životy ze šibenice vstupem do tohoto řádu, podvolili se přísnému kodexu a převýchově... a dostali k tomu kroužkovou zbroj, helmu a meč, aby dohlíželi na pořádek ve jménu Erminfrieda. Ano, spravedlnost je občas... slepá.  
  • Svatí rytíři
  Nejčastěji synové z dobrých šlechtických rodin, často prvorození, kteří se vzdali světského života (otázkou je, jak moc dobrovolně?) a rozhodli se pro službu svému Bohu. Je to bojová elita inkvizice.  
  • Nižší Inkviziční kapitula
  Nižší nebo-li tzv. Mladší Inkvizitoři a bratři v učení na inkvizitory. Mimo hlavní část kapituly pod sebou má ještě tyto řády:  
  • Ketzerjageři
  Lovci kacířů, nižších magiků a dalších podobných zlořádů. Mají magické schopnosti a jsou velmi dobře trénováni hlavně v pyromancii, nemají však svobodnou vůli a nejčastěji jsou voděni v řetězech se zavázanýma nebo vypálenýma očima - ano, jako živé plamenomety...  
  • Dragonjageři
  Lovci Dragonbornů a dalších ještěranů, řád vznikl v důsledku dragonbornských válek. Proslýchá se, že jeho členové jsou speciálně upraveni, aby mohli konkurovat fyzickým atributům drakorozených a ještěranů.  
  • Marpensteinovci
  Následovníci svatého doktora Marpensteina, inkviziční lékaři, alchymisté a vědci, co jen velmi málo vycházejí ze sklepení klášterů.   IV. Vyšší Inkviziční kapitula (modro-rudé barvy oděvů, zdobné brnění k nepřehlédnutí)   Sám nejvyšší inkvizitor pro danou oblast jemu svěřenou a jeho nejbližší učedníci a strážci a další věrní.
Type
Religious, Organised Religion

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!