Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Underverdenen / The Underworld

Underverdenen er fellesbetegnelsen på paralellverdenen der de verste monstrene og vandøde stammer fra. Underverdenen er et område som ligger under bakken, men samtidig i en annen eksistens. Skillet mellom den virkelige verden og underverdenen er vanskelig å bryte gjennom og det krever enten kraftig magi eller oppdagelser av veier ned til underverdenen for å kunne interaktere med underverdenen. Underjordiske, vesner som har sitt opphav i underverdenen, har få muligheter til å komme til den virkelige verden, men det finnes noen. Underjordiske kan manifistere seg på steder der det har vært ekstremt sterke følelser involvert eller steder som har spesiell betydning for enten dødelige eller underjordiske. Noen ytterst få underjordiske kan ta i bruk underverdenens magi for å fremmane seg selv i den virkelige verden.

Type
Underground / Subterranean

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!