Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Kaldsmidd jern

Råjern som utsettes for ekstrem kulde kan, av spesielt dyktige smeder med det riktige utstyret, formes og smies til andre gjenstander og det nye materialet kalles kaldsmidd jern. Dette materialet er mindre holdbart en stål, men er fremdeles hardt nok til å brukes til våpen. Dette er et svært sjeldent materiale og kunnskapen om å lage det er for lengst gått tapt. Materialet er ikke vakkert eller spesielt brukbart, men har én hendig kvalitet. Det er i stand til å såre det mest robuste underjordiske!


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!
3 Dec, 2018 14:09

How is the steel generally made? Have you made up a method? That would be really interesting to read more about! Good work :D