Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Fagarna

Fagarna er et land sør for Alfatra. Demografi Fagarna er en av de tre store etablerte nasjonene på fastlandet. Landet er dominert av mennesker, men har en god populasjon av andre raser, spesielt silf. Fordelingen, utenom silfbyene er ca 85% mennesker, 10% silf og silquipna og 5% øvrige raser. Medregnet silfbyene er forholdet hhv 65%, 30% og 5%. Utseende Menneskene i Fagarna er opp til 180 cm for menn og 175 cm for kvinner. Hudfargen er noe mørkere enn Alfatranere, hårfargen nesten alltid brun eller svart og de har brune eller mørkt oransje øyne. Familieliv Fagarna, ulikt Varon, er ikke spesielt patriarkalsk og har dermed ikke sterke mannlige familieoverhoder som styrer en hel familie. Fagarnas jevne befolkning er ikke spesielt velstående og det er viktig at hele familien bidrar til familiens overlevelse. Alle jobber som bidrar til at familien klarer seg regnes som viktige jobber. Fiske og syklisk jordbruk i flomsesongen er de to vanligste arbeidsoppgavene og Fagarnas viktigste kilde til mat.   For hakket mer velstående familier er det handel som er i sentrum. Enten det er å handle lokalt, regionalt eller nasjonalt så er det prestisje å gjøre gode handelsavtaler. Alder og oppvekst Langs kysten og elvene i Fagarna er det svært frodig og det er gode grobunner for mat og vann og smågårder og landsbyer har lett for å vokse. Utenfor byene er det med andre ord ikke ille å vokse opp. Små barn har mulighet til å utforske omgivelsene og lære seg jordbruk i rimelig sikre omgivelser. Nærheten til villmark gjør slike bosetninger sårbare for angrep av villdyr eller barbarer, men de mindre landsbyene har ofte små palisadefort for å forsvare seg.   I byene er det litt annerledes og flere familier som ikke greier å opprettholde en viss inntektsstørrelse finner fort ut at det er vanskelig å overleve i byene. I byene er det kjøpmenn og industriarbeidere som er de vanligste yrkesgruppene. Industriarbeiderene er aldri rike, men de har den tryggeste arbeidshverdagen av vanlige folk. Lønningene er som oftest stødige, men ikke store. Handelsfolk har det mer usikkert og kan endre seg på kort tid. Å være barn i byen er veldig tett knyttet opp til velstanden til familien din. Det er forventet at barn følger

Type
Geopolitical, Country
Neighboring Nations

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!