Tala Belerel

Svenska

Written by FirethornDragon

Bok Väktare, Historiker, Mästare Tala Amihan Likha Belerel (a.k.a. Alena)


"Det viktiga med historia är att den skrivs ner och inte glöms bort. För om man glömmer ens historia, glömmer man sitt ursprung. Man glömmer de som varit före en, alla misstag, alla motgångar men också all framgång. Därför är det viktigt att skriva ner alla berättelser, översätta dem och lära ut allting så att det inte glöms bort. För när det blivit utsuddat är det enklare att förvränga det. När det glömts bort är det enklare att göra samma misstag igen. Det vi förvarar här i arkivet är för att se till att alla historier, berättelser, legender och kulturer runt om i Aurin inte glöms bort, utan bevaras. Men också att det är tillgängligt för alla, därför översätter jag dessa texter. Det är därför jag skriver ner dem. För att historierna här inne och där ute inte ska vittra bort. Och för att man aldrig vet när kunskapen av det förflutna kan komma till användning."
— Tala Belerel till Lian när hon frågade om Talas arbete vid The Torasu Archive
  Tala Belerel föddes år 664 E.M. Hon var enda barnet i sin familj och växte upp på gatorna i Gwangdong, Long Xaes huvudstad. För Tala var böcker och arkiv en plats hon alltid kunde fly till när hon ville undvika barnen runt om i staden som retade henne.     Hennes far var professor vid Long Xae Akademin för historia, arkiv och diplomati, och det fick hennes intresse för historia och arkiv att växa ännu mer. Hennes far berättade alltid om Torasu Arkivet och Bok Väktarna som arbetar där. Det fick Tala att vilja bli en precis som dem. Hennes far brukade ta med henne till biblioteken runt om där de bodde och lärde henne de olika kulturernas historier, legender och namnen på legenderna i andra kulturer som var lik deras.     Talas mamma undervisade inom språk på samma Akademi som hennes far, så Tala växte upp flerspråkig och nästan flytande i de flesta språken som talas runt om i Aurin. Hon använde sig av allt det här senare i hennes karriär som Bok Väktare och historiker.
 

Skolgång

När Tala började närma sig elva bad hon hennes föräldrar att skicka henne till Felvale för att studera till Bok Väktare. Det gick med på det och Tala flyttade från Gwangdong. Hon hade innan dess aldrig rest själv och aldrig utanför Long Xae Dynastin. När hon började vid Felvale drogs hon genast till arkivet och brukade spendera hennes tid där inne. Hon blev snabbt vänner med Bok Väktarna där nere och de lät henne vara där så mycket hon ville, så länge hon inte störde någons arbete.       Tala hade inte många vänner förrän hennes fjärde år då hon började läsa avancerad historia, kultur, språk, arkeologi, magi lära och arkiv. Hon blev snabbt en av de bästa i hennes klasser. När hon hade sina språklektioner var de i Uraelity - The school of the elves eftersom hon valde att studera avancerad alvspråk utöver hennes modersmål. Där träffade hon en alv tjej i hennes ålder och de blev snabbt bra vänner. De började umgås mer och mer och tog oftast portalerna eller färjan över Mystiska Havet för att se varandra.       Under Talas sista år fick hon sitt team och partner. Till Talas förvåning blev hon ledaren över sitt team, men när Den Stora Kristallen har bestämt sig kan man inte ändra dess beslut. De döpte sig till De Röda Eveshara Krabborna efter upptäckaren Sterling Hades som upptäckt Eveshara i Hornrogh Reven vid Izeas huvudstad Grosava. För första gången kände Tala att hon passade in vid Felvale_EN.       När hon tog examen och bestämde hon sig för att återvända hem. Där avancerade hon sina studier vid Long Xae Akademin för historia, arkiv och diplomati. Två av hennes tre team medlemmar studerade med henne vid Akademin. Den tredje bestämde sig för att ta andra jobb runt om i Long Xae under tiden eller enkla jobb vid Felvale och Croydon.       När hon tog sin examen vid 22 års ålder återvände hon till Felvale för att arbeta som Bok Väktare. Hon undervisade också inom historia vid Felvale och skrev historieböcker. För Tala var arkiven hennes hem. Hon älskade att vandra runt där och undervisa och lära upp nya Bok Väktare. Hon tog sin Mästarnas Ceremoni när hon var 28, inom luft magi.
 

Efter Studierna

Hon reste runt mycket i Aurin efter 28 års ålder och översatte gamla skrifter till olika språk. Det var hennes favorit sak att göra. Hon skrev också nya uppdaterade böcker och kom ihåg hur hennes far brukade lära henne om de olika kulturernas legender, myter och berättelser och hur det fanns likheter i andra kulturer. Så hon skrev ned böcker om det. Detta gjorde henne till en berömd historiker så väl som Bok Väktare. Hon ändrade olika kulturers syner på det förflutna genom att översätta böckerna, eftersom alla nu kunde läsa de olika skrifterna och berättelserna.       Det gjorde att de förstod deras historia bättre men också andras som de inte gjort innan. Dessa böcker användes senare på skolor runt om i Aurin för att lära sig mer om deras lands historia, kultur och förflutna och andras. Tala skrev också ned berättelser som innan endast berättats muntligt och översatte dem till alla språk hon kunde. Hon såg det som hennes livsverk. Hon tänkte aldrig på barn eller giftermål, det var ingenting för henne. Tills hon reste tillbaka hem till Rådet en dag efter att ha lämnat några exemplar av hennes senaste översatta historiebok vid Long Xae Akademin för historia, arkiv och diplomati.
 

Lian

När hon kom tillbaka hem fick hon frågan av det dåvarande Överhuvudet om hon ville bli Mästare och ha en egen lärling. Tala visste inte riktigt om det var bästa tiden för henne att ha en lärling med hennes jobb som Bok Väktare, historiker och samtidigt undervisa historia och lära upp nya Bok Väktare. För att inte nämna alla resor hon gör nästan dagligen runt om i Aurin. Men när Överhuvudet berättade för henne om flickan han ville att Tala skulle bli Mästare åt, gick hon med på att åtminstone träffa flickan först.       Tala var nu 46 år gammal och stod för första gången öga mot öga med en elva årig flicka som skulle kunna bli hennes ansvar. Tala hade aldrig innan blivit tillfrågad om att ta en lärling eller blivit frågad om hon ville ha en. Och nu stod hon öga mot öga med en flicka klädd i luft magikernas uniform. Hon såg ut som henne till viss del med sina bruna ögon, svarta hår men Tala kunde avgöra på grund av flickans accent att hon antingen kommer från Sogal, Seras eller Aqeron. Men det var något i hur hon pratade och rörde på sig som påminde Tala om henne själv i den åldern.       Efter att hon pratat med flickan fick hon reda på något som Överhuvudet inte berättat för Tala. Fem andra Mästare hade sagt nej till att träna henne. Och alla andra var antingen på uppdrag eller hade redan lärlingar. Detta gjorde Tala till flickans sista hopp. Så hon gick med på att bli flickans Mästare. Tala lärde sig snabbt att flickan och hon hade historia gemensamt och undervisade henne i allting hon visste om historia.       Trots alla av Talas bedrifter som historiker och Bok Väktare kände hon att hennes största bedrift var att vara Mästare åt Lian. Efter att hon och Lian känt varandra i ett halvår frågade Tala vad Lian skulle tycka om Tala adopterade henne officiellt. Lian gick med på det. Enda sen dess blev hon känd som Lian Belerel, dotter till historiken och Bok Väktaren Tala Belerel. Tala tog med Lian till Long Xae under sommaren och visade henne alla gamla bibliotek och undervisade henne i språk och skrift. Talas föräldrar älskade att ha Lian som barnbarn och gillade att ta med henne runt på Akademin när de hälsade på.
 

Efter Rådet

Tala hann bli gammelmormor innan hon dog. Hon älskade att spendera tid med sina barnbarn och sina barnbarnsbarn. Hon blev extra stolt när Lian valde att bli historiker precis som hon. De undervisade vid Rådet tillsammans ett tag innan Tala bestämde sig för att sluta undervisa. Hon gav platsen till Lians äldsta dotter som var precis lika historieintresserad som Lian, när hon valde att sluta jobba. Men det stoppade inte henne från att fortsätta besöka Torasu Arkivet eller resa tillbaka till Long Xae Akademin för historia, arkiv och diplomati, för att undervisa då och då.     När Tala dog vid 80 års ålder blev hon saknad över hela Aurin. Hon begravdes vid Agava Cemetery vid Rådet (Det magiska Rådet). Hon blev den första med sitt efternamn Belerel att få en gravplats där. Alla hennes förfäder innan dess hade antingen bytt efternamn när de gift sig och blivit begraven på en annan plats eller aldrig varit en del av Rådet. På grund av det har hon två gravstenar vid Agava Kyrkogården en vid hennes familjenamn och en vid Lians mans familjegravplats.
 

Vad Tala blev känd för

Tala blev känd över hela Aurin som en av de bästa historikerna och Bok Väktarna under sin tid. Hon översatte flera hundratals böcker och skrev ned berättelser som alla innan bara hört muntligt. På det sättet kunde man enkelt bevara deras historier och lära ut dem. Något som man inte kunnat innan. Men det fanns också gamla skrifter som knappt gick att läsa längre som hon också översatte. Och det gjorde att de kunde läsa vissa årtal eller namn som de fått fel eller information som de fått fel inom vissa historier, berättelser och legender. På det sättet kunde de se deras förflutna med nya ögon och veta att de alltid skulle ha en plats i arkiven och biblioteken runt om Aurin.     Detta gjorde också att gamla historier som vissa kulturer och länder trodde var borta för alltid gick att få ned på skrift. Eftersom Tala oftast reste runt i länderna hon besökte över hela landet. Hon besökte oftast de mindre byarna och frågade dem om historier och berättelser, och ifall hon fick skriva ned dem. Alla hon fråga gick med på det. På så sätt blev även gamla historier och berättelser som många trodde var borta för alltid nedskrivna. Hon skrev också ned böcker med berättelser som liknade varandra från andra kulturer i olika boksamlingar. För henne var det viktigaste att historian bevarades oavsett vilken kultur den kom ifrån eller land.
Life
664 E.M 744 E.M 80 years old
Children
Gender
Kvinna
Eyes
Bruna
Hair
Svart
Height
1,60
Aligned Organization

 Cover image: Berg by Charlotte.S
Character Portrait image: Tala Belerel by Charlotte.S

Comments

Please Login in order to comment!