Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Магия и Алхимия - кратък преглед.

Из "Особености на света" от Константин Шановски

 

Глава 8-ма - Магия:

... Магията в света на Астрикс е явление с което всеки се е сблъсквал в даден момент от живота си, но въпреки това е слабо разпространена. Само около 0.1% от всички населяващи континента притежава дарбата да прави заклинание, а от този малък процент само една десета има достатъчно сила в себе си за да омагьоса нещо повече от топка светлина...   ... Белите елфи от летните острови са странно изключение в това отношение, като повечето от тях са способни на слаби заклинания. А този им вроден талант се изразява най-силно в занаятчийските им практики. Елфите създават изящни предмети с изявлени магически качества, които са и основният търговски износ на Летните острови...  

Глава 12-а - Алхимия:

... Алхимията е най-разпространеният магичен занаят. Не съществува град с население над 30 000 души, в който да няма поне един алхимик упражняващ професията си. В някои крайща на света съществуват и гилдии на ахлимиците, като най-известни са може би Кабала на Скоров във Вяст, столицата на Икелон и Асоциацията на Имперските Алхимици в Бруненберг, Слориан. Други градове, като Чародейски Пристан пък разполагат с цял квартал от упражняващи тази тъй важна за обществото професия...


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!