Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Legendy i Opowiadania

W Znanym Świecie przez lata powstała pokaźną ilość legend i mitów. Wiele z nich zachowało się jako opowiadania przekazywane przez pokolenia w różnych kulturach. Niektóre analizowane są pod kontem historycznym, inne religijnym a jeszcze inne traktowane są wyłącznie jako bajki. Oto kilka z nich.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Legendy i Opowiadania


Comments

Please Login in order to comment!