Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Silverriddarna av Venderhem

Silverriddarna av Venderhem är en fristående order av riddare och präster som sammarbetar för att skydda folket av Lexum mot odöda och andra onaturliga ting. Silverriddarna etablerades 773 VE av en mindre grupp riddare och äventyrare, med Algus Silverbane som ledare. Organisationen styrs av ett råd av riddare som alla ansvarar för olika områden inom organisationen.

Structure

Organisationen i sig är strukturerad utifrån de olika rankningarna inom den Venderhemska armen.
 
  • Stormästaren - Stormästaren är ledaren för Silverriddarna. Hens ord är lag och det är hens uppgift att leda organisationen i den riktigt som faller i linje med grundarnas tankar. Den nuvarande Stormästaren är Algus Silverbane
 
  • Alderman - Aldermän, eller rådsmän, är Stormästarens närmaste rådgivare. Dessa män och kvinnor förser Stormästaren med kunskap och moraliskt stöd, samt skötter organisationens dagliga verksamhet.
 
  • Kapten - Riddare som har utmärkt sig som ledare och krigare under en längre tid. Dessa män och kvinnor leder grupper av riddare och väpnare på olika uppdrag.
 
  • Riddare - Fulltaliga medlemmar av organisationen. Dessa krigare spenderar sina dagar med att träna och utföra uppdrag från Aldermännen eller Stormästaren. Har oftast en eller två väpnare som de lär upp.
 
  • Väpnare - Nya rekryter som utbildades av en eller flera riddare. De flesta medlemmar av Organisationen börjar som väpnare.
 
  • Lärdman - Forskare och magiker som arbetar under Silverriddarnas flagga.

Säkerhet och fred, detta är vår ed

Founding Date
773
Type
Military, Knightly Order
Training Level
Elite
Veterancy Level
Veteran

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!