BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Forlan Trädvandrare

Forlan är en av de som vaktar Pearl Lake Dungeon tillsammans med Dorgo Släggnäve , Duergo Vindbåge  och Griffet Suelva . Han har för det mesta hållit sig undan gruppen då han ofta är ute och spanar vildmarkerna runt i kring med hjälp av sina smådjur.

Social

Contacts & Relations

Träffade Morisas kung av en slump när hans vakter räddade honom från en argsint Shambling Mound i skogen. Efter det gick Forlan med på att tjänstgöra under Kung Fredrik Casper Fjällros  så länge hans arbete skedde ute i naturen.

Family Ties

Har ingen familj som han känner till, han lämnade stadslivet och sin familj bakom sig för att komma närmre naturen då han anser att civilisationen börjar ta naturen för givet.

Hobbies & Pets

Har flertalet smådjur som han sköter om, dessa fungerar även som hans informationsnät i skogen och vildmarken. Annars brukar han roa sig med att leta efter nya växter och arter, om han får chansen för att försöka slå ihop arter för att frambringa nya så kommer han ta den.
Age
63
Children
Gender
Male
Eyes
Bruna ögon som kisar lätt
Hair
Mörkbrunt hår som börjar visa tecken på grått. Axellångt ovårdat hår.
Skin Tone/Pigmentation
lerfärgad hy, verkar vara mycket i naturen.
Height
1.69
Weight
67kg

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!